Použití vitaminu E v rámci prevence žilního trombembolismu u žen

14. 5. 2019

Je známo, že suplementace vitaminem E může u zdravých dospělých vést k antagonnímu účinku na vitamin K.

U žen, které užívaly vitamin E jako potravinový doplněk, bylo prokázáno snížení incidence žilních tromboembolických příhod.

Je známo, že suplementace vitaminem E může u zdravých dospělých vést k antagonnímu účinku na vitamin K. Není však zcela jasné, zda příjem vitaminu E snižuje riziko tromboembolických stavů. Na toto téma tedy proběhla desetiletá studie. Její základní otázkou bylo, zda pravidelný přívod vitaminu E po dobu deseti let opravdu vede ke snížení rizika vzniku kardiovaskulárních chorob nebo rakoviny. Závislost byla zkoumána u široké skupiny žen, které v začátku studie žádnou z těchto chorob netrpěly.

Výzkumu se účastnilo 39 876 žen ve věku nad 45 let. Ty pak užívaly buď vitamin E, a to v dávce 600 IU obden, nebo placebo. U více než poloviny žen byly odebrány krevní vzorky k vyloučení či potvrzení leidenské mutace, mutace 677C v genu pro MTHFR (defekt metylentetrahydrofolátreduktázy) a protrombinu G20210A.

Výstupním bodem studie bylo zdokumentování žilního tromboembolismu (VTE), tedy hluboké žilní trombózy, plicní embolie a tzv. neprovokovaného VTE. Ten byl definován jako VTE bez přítomnosti nedávného chirurgického zákroku, úrazu či diagnostikované rakoviny.

Tromboembolická příhoda byla diagnostikována u 482 žen. Celkem 213 z nich bylo ze skupiny užívající vitamin E a zbývajících 269 bylo z kontrolní skupiny. Relativní riziko VTE ve skupině léčené vitaminem E ve srovnání s kontrolní skupinou bylo 0,79. Ochranný efekt vitaminu E vůči tzv. neprovokovaným VTE a plicní embolii byl ještě o trochu vyšší. U žen s prokázanou mutací faktoru V (Leiden) nebo protrombinu pak snížení rizika spojené s terapií vitaminem E dosahovalo 49 %.

Efekt vitaminu E je antikoagulační. Kromě toho může inhibovat vitamin K a dependentní koagulační faktory a redukovat adhezi trombocytů. Zdá se však, že vitamin E neovlivňuje koagulační časy. Suplementace vitaminem E tedy může snížit riziko vzniku VTE u žen, zejména u těch s genetickou predispozicí, a zároveň může být užitečná jako prevence u rekurentních VTE.

(pes)

Zdroj: Circulation 2008; 117: e312–e312. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.107.742577Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se