Použití vareniklinu při odvykání kouření u pacientů s bipolární poruchou

14. 11. 2014

Autoři z amerického Pittsburghu se ve své práci pokusili objasnit účinnost a bezpečnostní profil vareniklinu při léčbě pacientů s bipolární poruchou s normální funkcí štítné žlázy. O účinnosti vareniklinu při odvykání kouření není pochyb, nejasnosti nicméně panují právě ohledně neuropsychiatrických nežádoucích účinků.

Autoři z amerického Pittsburghu se ve své práci pokusili objasnit účinnost a bezpečnostní profil vareniklinu při léčbě pacientů s bipolární poruchou s normální funkcí štítné žlázy. O účinnosti vareniklinu při odvykání kouření není pochyb, nejasnosti nicméně panují právě ohledně neuropsychiatrických nežádoucích účinků.

Do dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie byli zařazeni pacienti s bipolární poruchou (diagnóza byla stanovená podle kritérií 4. edice Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ve stabilním klinickém stavu. Jednalo se o 60 pacientů, kteří kouřili ≥ 10 cigaret za den. Studie probíhala od února 2010 do března 2013, léčebná fáze trvala tři měsíce a dále následovalo tříměsíční sledování. Vareniklin byl pacientům podáván v obvyklých dávkách, všichni pacienti navíc navštěvovali poradnu pro odvykání kouření. Primárním cílem byla 7denní abstinence ověřená hladinou CO ve vydechovaném vzduchu po 12 týdnech léčby (hladina musela být menší než 10 ppm). Jakékoli změny v psychickém rozpoložení či nežádoucí účinky byly sledovány při každé návštěvě.

Po 3 měsících dosáhlo nekuřáctví signifikantně více pacientů s vareniklinem (15/31, 48,4 %) než s placebem (3/29, 10,3 %; OR = 8,1; 95% CI 2,03–32,5; p < 0,002). Po 6 měsících zůstalo nekuřáky 6 z 31 pacientů ze skupiny s vareniklinem (19,4 %) oproti 2 z 29 (6,90 %) pacientů s placebem (OR = 3,2; 95% CI 0,60–17,6; p = 0,17). Psychiatrické onemocnění bylo u všech pacientů stabilní. Celkem bylo zaznamenáno 10 závažných nežádoucích účinků, 6 u skupiny s vareniklinem a 4 v placebové skupině. U pacientů s vareniklinem se signifikantně častěji objevovaly abnormální sny (18/31, 61,3 %) než ve skupině dostávající placebo (9/29, 31 %, p = 0,04). Rozdíl, co se týče přechodných sebevražedných myšlenek, byl mezi oběma skupinami nesignifikantní.

Vareniklin je účinný i u pacientů s bipolární poruchou, k ověření trvání abstinence je ale nutné provést déletrvající studie. V začátku léčby je ale vhodné pečlivě sledovat případné nežádoucí účinky na psychický stav pacienta.

(epa)

Zdroj: Chengappa K. N., Perkins K. A., Brar J. S., et al. Varenicline for smoking cessation in bipolar disorder: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Clin Psychiatry. 2014 Jul; 75 (7): 765–72; doi: 10.4088/JCP.13m08756.

CHA-2016.02.002Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se