Pembrolizumab – historický milník léčby pokročilého melanomu?

4. 1. 2016

Mezi nejnešťastnější případy v onkologické léčbě se jistě řadí pacienti s generalizovanými nebo neresekovatelnými tumory. Proto je velmi dobrou zprávou, že pro část z nich se nabízí nová a účinná léčebná možnost.

Maligní melanom je jedním z nejčastějších zhoubných nádorů v České republice. V roce 2011 byl 9. nejčastěji diagnostikovaným novotvarem v ČR a jeho incidence dlouhodobě roste. Vzhledem k tomu, že se melanom často šíří do vzdálených lymfatických uzlin a jiných orgánů, jeho léčba bývá svízelná. U pacientů, jejichž tumor je lokalizován na kůži nebo v lymfatických uzlinách, je možné použít chirurgickou léčbu nebo radioterapii. Metastázy ve vnitřních orgánech mohou být resekovatelné v závislosti na počtu a lokalizaci.

Vývoj nových léčiv určených k boji s maligním melanomem značně změnil léčebnou strategii. Dnes jsou k dispozici ze systémových léčiv kromě chemoterapie i imunoterapeutika a inhibitory BRAF.

Pembrolizumab je zástupcem imunoterapie. Je prvním schváleným inhibitorem PD-1 (programmed cell death protein 1), což je protein exprimovaný na povrchu T- a B-lymfocytů, který hraje důležitou roli v tlumení imunity a navození tolerance. Je-li inhibován, imunitní systém se aktivuje k útoku na nádorové buňky.

Pacientům se pembrolizumab podává ve formě infuzí. Byl schválen ve zrychleném schvalovacím procesu na základě randomizované multicentrické studie KEYNOTE-001, která byla prováděna u pacientů již neúspěšně léčených ipilimumabem, případně inhibitorem BRAF. V této studii zaznamenal nečekaný úspěch v četnosti celkové odpovědi a její délce, která u některých pacientů dosáhla až 8,5 měsíce. Pozorované nežádoucí účinky měly různou podobu, nejčastěji se vyskytovala pneumonitida (12 ze 411 pacientů) a hypertyreoidismus (5 ze 411 pacientů).

Účinky pembrolizumabu v současné době zkoumají další dvě studie, a to Trial P002 u ipilimumab-rezistentních pacientů a Trial P006 u pacientů bez zkušenosti s ipilimumabem. Jeho účinnost a bezpečnost je také hodnocena u jiných tumorů, jako je nemalobuněčný bronchogenní karcinom, karcinom ledvin nebo mnohočetný myelom.

Podle odborníků, kteří se zúčastnili jeho uvádění do praxe v USA, je to účinný lék, který prodlouží přežití u mnoha pacientů s metastatickým maligním melanomem. Jeho objev považují za velký pokrok a milník v léčbě maligního melanomu.

(pez)

Zdroj: Raedler L. A. Keytruda (Pembrolizumab): First PD-1 Inhibitor Approved for Previously Treated Unresectable or Metastatic Melanoma. Am Health Drug Benefits. 2015 Mar; 8 (Spec Feature): 96–100. 
Thibult M. L., Mamessier E., Gertner-Dardenne J., Pastor S., Just-Landi S., Xerri L., Chetaille B., Olive D. PD-1 is a novel regulator of human B-cell activation. Int Immunol. 2013 Feb; 25 (2): 129–37; doi: 10.1093/intimm/dxs098. Epub 2012 Oct 18. Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se