Nový marker pro kolorektální karcinom

15. 5. 2019

Vědci identifikovali nového slibného kandidáta na tumorsupresorový gen v kolorektálním karcinomu a zkoumají jeho možné použití jako potenciálního biomarkeru ve vzorcích stolice. Nová studie byla publikována v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute.

Vědci identifikovali nového slibného kandidáta na tumorsupresorový gen v kolorektálním karcinomu a zkoumají jeho možné použití jako potenciálního biomarkeru ve vzorcích stolice. Nová studie na toto téma byla publikována online v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute.

Vědci z Maastrichtské univerzity zkoumali N-Myc downstream-regulated gene 4 (NDRG4) a jeho možné využití jako biomarkeru. Autoři studie analyzovali metylaci NDRG4 promotoru a jeho expresi v buněčných liniích lidského kolorektálního karcinomu, dále v buňkách nenádorové sliznice tlustého střeva a ve tkáni kolorektálního karcinomu. Metylace promotorové oblasti genu NDRG4 byla studována v DNA získané ze vzorků stolice 75 pacientů s kolorektálním karcinomem a 75 kontrolních subjektů pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR) specifické k metylaci.

Vědci zjistili, že metylace promotoru NDRG4 měla vyšší prevalenci v nádorové tkáni než v nenádorové sliznici tlustého střeva. NDRG4 mRNA a jeho proteinová exprese byla v nádorové tkáni ve srovnání s nepostiženou sliznicí nižší. K metylaci specifická PCR cílená na metylované promotorové oblasti NDRG4 genu odhalila ve vzorcích stolice přítomnost kolorektálního karcinomu u 53 % případů karcinomu a subjekty bez karcinomu správně zařadila ve 100 % případů.

Podle autorů studie výsledná data naznačují, že metylace promotorové oblasti genu NDRG4 je potenciálně užitečná jako neinvazivní biomarker umožňující identifikaci jednotlivců s rizikem kolorektálního karcinomu, kterým je doporučeno kolonoskopické vyšetření.

V editorialu souvisejícím s článkem komentuje doktor Gad Rennert z Haify koncept molekulárního testování vzorků stolice pro vyhledání počátečních stadií kolorektálního karcinomu a jeho pozici v současné medicíně: „Molekulární diagnostika kolorektálních nádorů a některých adenomů nyní pokročila do nové fáze. Pokud bude dále vylepšována, stane se vhodnou a dostupnou metodou prevence a časné detekce kolorektálních nádorů v obecné populaci.“

(vek)

Zdroje:
1. Melotte et al. N-Myc downstream-regulated gene 4 (NDRG4): a candidate tumor suppressor gene and potential biomarker for colorectal cancer. J Natl Cancer Inst 2009, 101: 916–927
2. Editorial: Rennet G. Are We Getting Closer to Molecular Population Screening for Colorectal Cancer? J Natl Cancer Inst 2009, 101: 902–903.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se