Nepřímé srovnání jednotlivých podkožních biologických preparátů u ankylozující spondylitidy

4. 3. 2015

V terapii ankylózující spondylitidy (AS) se v současnosti používají čtyři subkutánní inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α), o případných rozdílech v jejich účinnosti ale zatím není mnoho známo. Autoři nedávno publikované studie se proto rozhodli srovnat výsledky randomizovaných kontrolovaných klinických studií zabývajících se jednotlivými biologickými preparáty s podkožní aplikací. K hodnocení účinnosti zvolili odpověď v dotazníku Assessment in Ankylosing Spondylitis Response Criteria 20 (ASAS20).

V terapii ankylózující spondylitidy (AS) se v současnosti používají čtyři subkutánní inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α), o případných rozdílech v jejich účinnosti ale zatím není mnoho známo. Autoři nedávno publikované studie se proto rozhodli srovnat výsledky randomizovaných kontrolovaných klinických studií zabývajících se jednotlivými biologickými preparáty s podkožní aplikací. K hodnocení účinnosti zvolili odpověď v dotazníku Assessment in Ankylosing Spondylitis Response Criteria 20 (ASAS20).

Do studie autoři zařadili jen klinické studie s podobným designem, dvojitě zaslepené, randomizované a placebem kontrolované, které zkoumaly účinnost podkožních inhibitorů TNF-α (etanercept, certolizumab pegol, golimumab a adalimumab) v léčbě AS. Takovýchto studií nalezli pět. Primárním sledovaným parametrem byla odpověď na léčbu hodnocená pomocí ASAS20 po 12 týdnech léčby. Výsledky byly porovnávány pomocí metod Bayesiánské statistiky.

Z hodnocení výsledků předkládané studie plyne, že pacienti léčení všemi dostupnými subkutánními inhibitory TNF-α dosahují v ASAS20 lepších výsledků než placebo. Konkrétní statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými preparáty nalezeny nebyly, nicméně se zdá, že pacienti léčení golimumabem mají po 12 týdnech léčby největší šanci dosáhnout odpovědi dle ASAS20.

I když nebyly mezi adalimumabem, golimumabem, certolizumabem pegol a etanerceptem nalezeny žádné statisticky významné rozdíly, zdá se, že největší potenciál k dosažení odpovědi v ASAS20 má po 12 týdnech léčby u pacientů s AS golimumab.

(epa)

Zdroj: Migliore A., Bizzi E., Bernardi M., et al. Indirect comparison between subcutaneous biologic agents in ankylosing spondylitis. Clin Drug Investig. 2015 Jan; 35 (1): 23–9; doi: 10.1007/s40261-014-0246-6.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se