Některé varianty receptoru vitamínu D jsou spojeny se zvýšeným rizikem karcinomu prsu

15. 5. 2019

Variace ve struktuře receptoru pro kalcitriol mohou podle nové studie u postmenopauzálních žen zvyšovat riziko karcinomu prsu. Vysoký příjem vitamínu D koreluje se sníženým rizikem nádorového onemocnění prsu.

Variace ve struktuře receptoru pro kalcitriol mohou podle nové studie u postmenopauzálních žen zvyšovat riziko karcinomu prsu. Lékaři z Oddělení epidemiologie nádorových onemocnění z německého Onkologického výzkumného centra spolu s kolegy z univerzity v Hamburku zorganizovali studii, které se zúčastnilo 1408 pacientek s karcinomem prsu a 2612 žen pro kontrolu.

Vysoký příjem vitamínu D a plazmatická koncentrace jeho metabolitů koreluje se sníženým rizikem rozvoje nádorového onemocnění prsu. Jak je známo, vitamin D také hraje roli v regulaci hladiny vápenatých iontů a ovlivňuje diferenciaci buněk. Mohl by tedy být prvkem důležitým pro sledování buněk, které podlehly malignímu zvratu. Předchozí studie zvažující souvislost mezi vitaminem D a karcinomemm prsu však dospěly k rozporuplným závěrům.

Tým pod vedením lékařky Chang-Claudeové se ve své studii věnoval genům kódujícím protein receptoru vitamínu D. Do studie byly zařazeny ženy s polymorfismem FokI a TaqI, což jsou dobře známé variace ve struktuře receptoru pro kalcitriol, a také s polymorfismy VDR-5132 a Cdx2, které jsou pokládány za podklad rozdílů ve funkci receptorů.

U jednotlivých skupin žen ale nebyly zaznamenány žádné rozdíly v koncentraci 25-hydroxyvitaminu D, který je ukazatelem hladiny vitaminu D. Také se nepodařilo nalézt vztah mezi přítomností zmíněných polymorfismů a rizikem karcinomu prsu. U žen s variantou TaqI bylo zpozorováno zvýšené riziko výskytu estrogen-senzitivních tumorů. To nahrává myšlence, že na protinádorové aktivitě vitamínaminu D se podílí i jeho role v metabolismu estrogenů.

K rozpoznání vlivu zmíněných polymorfismů na funkci, aktivitu a koncentraci receptorů pro vitamin D je ale zapotřebí dalších studií.

(hak)

Zdroj: Variants Of Vitamin D Receptor Linked To Increased Risk Of Breast Cancer. BioMed Central/Breast Cancer Research 2008, April 21.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se