Montelukast v léčbě akutního astmatu

14. 5. 2019

Nedávná klinická studie potvrdila, že přidání montelukastu k běžné terapii akutní exacerbace astmatu vede k výraznému zlepšení vrcholové výdechové rychlosti (peak expiratory flow, PEF). Montelukast, který patří k antagonistům leukotrienových receptorů (LTRA), je již několik let používán v léčbě chronického astmatu. Výsledky této malé randomizované studie však poukazují na jejich prospěšný vliv i u akutních forem astmatu.

Nedávná klinická studie potvrdila, že přidání montelukastu k běžné terapii akutní exacerbace astmatu vede k výraznému zlepšení vrcholové výdechové rychlosti (peak expiratory flow, PEF). Montelukast, který patří k antagonistům leukotrienových receptorů (LTRA), je již několik let používán v léčbě chronického astmatu. Výsledky této malé randomizované studie však poukazují na jejich prospěšný vliv i u akutních forem astmatu.

Autoři vycházeli z předchozích studií zkoumajících použití LTRA u akutního astmatu. Tato studie však byla první svého druhu, jež hodnotila přidání montelukastu ke standardní léčbě závažné exacerbace astmatu vyžadující hospitalizaci.

Do studie bylo tedy zařazeno 87 dospělých pacientů ve věku 18 až 50 let s akutní exacerbací astmatu vyžadující hospitalizaci, přičemž hodnota PEF byla ≤ 75 % jejich predikované hodnoty. Pacienti byli randomizováni do dvou skupin. Jedné skupině byl při přijetí a následně každý den večer po dobu 4 týdnů podáván perorálně montelukast v dávce 10 mg, zatímco druhé skupině placebo. Všichni pacienti byli navíc léčeni perorálně podávaným prednisolonem v dávce 40 mg denně, a v akutní fázi také nebulizací salbutamolu (5 mg každých 6 hodin) a ipratropia (500 ug každých 6 hodin). V případě nutnosti byla pacientům podávána oxygenoterapie, intravenózní magnezium a/nebo aminofilin.

Hlavním sledovaným parametrem byl rozdíl hodnot PEF, měřených následující den ráno po přijetí k hospitalizaci. Do finální analýzy byla zahrnuta data od 73 pacientů – 37 užívajících montelukast a 36 placebo. Ve skupině léčené montelukastem byla vstupní hodnota PEF v průměru 277,6 l/min (tj. 47 % prediktivní hodnoty), zatímco u placeba to bylo 240,3 l/min (tj. 49,6 % prediktivní hodnoty). Ráno po přijetí k hospitalizaci došlo ve skupině užívající montelukast k výraznému zlepšení hodnoty PEF (389,6 l/min, tj. 81,4 % predikované hodnoty) ve srovnání se skupinou užívající placebo (332,3 l/min, tj. 69,8 % predikované hodnoty).

(Thom)

Zdroj: Ramsay CF, Pearson D, Mildenhall S, Wilson AM. Oral montelukast in acute asthma exacerbations: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Thorax. Publikováno on-line 18. 10. 2010. doi:10.1136/thx.2010.135038Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se