Klinická účinnost a bezpečnost infliximabu v terapii ankylozující spondylitidy po osmi letech sledování

14. 5. 2019

Němečtí vědci prokázali účinnost a bezpečnost anti-TNF terapie na základě osmiletého následného sledování pacientů s aktivní formou ankylozující spondylitidy (AS), přičemž se ve své práci mimo jiné zabývali i možnými krátkodobými prediktory dlouhodobých klinických výsledků.

Němečtí vědci prokázali účinnost a bezpečnost anti-TNF terapie na základě osmiletého následného sledování pacientů s aktivní formou ankylozující spondylitidy (AS), přičemž se ve své práci mimo jiné zabývali i možnými krátkodobými prediktory dlouhodobých klinických výsledků. Jednalo se o prodlouženou nezaslepenou fázi randomizované kontrolované studie, do které bylo původně zařazeno 69 pacientů s aktivní formou AS. Ti pak byli léčeni infliximabem intravenózně v dávce 5 mg/kg každých 6 týdnů po dobu 8 let.

Osmileté sledování dokončilo celkem 33 (48 %) pacientů. Jejich průměrné hodnoty BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index; 2,6), BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index; 3,3) a BASMI (Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index; 2,7) zůstaly v 8. roce sledování nízké. Koncem 8. roku byla většina pacientů v parciální remisi (n = 8, 24 %) nebo vykazovala nízkou aktivitu nemoci (BASDAI  <  3; n = 21, 64 %). V průběhu posledních tří let nebyly zaznamenány žádné nové závažné nežádoucí účinky. Mezi těmi, kdo studii dokončili, a těmi, kteří léčbu přerušili, nebyly při vstupu do studie zaznamenány žádné rozdíly. Nicméně pacienti, kteří léčbu přerušili, měli v době vyřazení ze studie vyšší hodnoty BASFI. Žádný ze vstupních parametrů nebyl spojen s dobrou dlouhodobou odpovědí na infliximab, ale nižší hodnoty BASDAI po 12 týdnech terapie predikovaly vyšší pravděpodobnost dosažení parciální remise (odds ratio-OR 2,9; P = 0,007), nízké aktivity nemoci (OR 1,7; P = 0,005) nebo setrvání na léčbě (OR 0,79; P = 0,06) po osmi letech léčby.

Téměř polovina léčených pacientů setrvala na anti-TNF terapii po dobu osmi let, přičemž téměř 90 % pacientů bylo v parciální remisi nebo vykazovalo nízkou aktivitu nemoci. Krátkodobá odpověď (nízké BASDAI po 3 měsících) predikuje klinický stav po 8 letech léčby. Tato studie potvrdila bezpečnost terapie infliximabem podávané po dobu osmi let.

(mik)

Zdroj: Baraliakos X. et al. Persistent clinical efficacy and safety of infliximab in ankylosing spondylitis after 8 years-early clinical response predicts long-term outcome. Rheumatology 2011; 50 (9): 1690–9; doi: 10.1093/rheumatology/ker194Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se