Infliximab v terapii Kawasakiho nemoci rezistentní na podání intravenózního imunoglobulinu

14. 5. 2019

V dubnovém vydání časopisu Journal of Pediatrics byla publikována zajímavá práce amerických autorů zabývající se využitím inliximabu u Kawasakiho nemoci.

V dubnovém vydání časopisu Journal of Pediatrics byla publikována zajímavá práce amerických autorů zabývající se využitím inliximabu u Kawasakiho nemoci. Cílem této práce bylo ověřit hypotézu, že po první neúspěšné terapii intravenózním imunoglobulinem (IVIG) může léčba infliximabem zlepšit výsledný stav pacientů s Kawasakiho nemocí rezistentní na terapii IVIG ve srovnání s opakovaným podáním IVIG. Jednalo se o retrospektivní studii dat získaných ze dvou center v období od ledna 2000 do března 2008. Autoři porovnávali trvání horečky a rozměry koronárních arterií u pacientů s IVIG-rezistentní Kawasakiho nemocí, kterým byl při febriliích (≥ 38,0 °C) jako další terapie do 36 hodin po prvním podání IVIG podán infliximab nebo opět IVIG.

Pacienti ve skupině, které byl opětovně podán IVIG v dávce 2 g/kg (n = 86), si byli s pacienty, kterým byl podán infliximab v dávce 5 mg/kg (n = 20), podobní co se týče demografických údajů, dnů trvání horečky v době stanovení diagnózy a vstupních rozměrů koronárních arterií. Podle jednofaktorové i multifaktorové analýzy měli tito pacienti po 6 týdnech od stanovení diagnózy podobné rozměry koronárních arterií, skupina léčená infliximabem však vykazovala méně febrilních dnů (medián 8 dnů versus 10 dnů, p = 0,028). Dle multifaktorové analýzy byli pacienti léčeni infliximabem febrilní o 1,2 dne méně (p = 0,033). Pacienti, kteří byli léčeni infliximabem, byli také kratší dobu hospitalizováni (medián 5,5 dne versus 6 dnů, p = 0,040). Stran nežádoucích účinků se obě skupiny významněji nelišily (0 % oproti 2,3 %, P = 1,0).

V této retrospektivní studii bylo prokázáno, že u pacientů s IVIG-rezistentní Kawasakiho nemocí vedla další terapie infliximabem ve srovnání s opakovaným podáním IVIG k rychlejšímu vymizení teplot a zkrácení doby hospitalizace. Změny rozměrů koronárních arterií i výskyt nežádoucích účinků byly v obou skupinách podobné.

(mik)

Zdroj: Son M. B. et al. Infliximab for intravenous immunoglobulin resistance in Kawasaki disease: a retrospective study. J Pediatr. 2011 Apr; 158 (4): 644–649.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se