Hodnoty C-reaktivního proteinu jsou u pacientů s Crohnovou nemocí spojeny s odpovědí na terapii infliximabem

14. 5. 2019

Infliximab, monoklonální protilátka proti tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (TNF-alfa), je mimo jiné využíván v terapii středně těžké a těžké formy Crohnovy nemoci (CD)

Infliximab, monoklonální protilátka proti tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (TNF-alfa), je mimo jiné využíván v terapii středně těžké a těžké formy Crohnovy nemoci (CD). Faktorem, který významně pomáhá nejen v diagnostice, ale i při sledování pacientů s CD, je jistě C-reaktivní protein. Autoři nedávno publikované belgické studie ve své práci sledovali změny hodnot CRP ve velké kohortě pacientů s CD léčených infliximabem.

Sériové hladiny CRP byly stanoveny u 718 pacientů s CD. Krevní vzorky byly odebírány před každým podáním infuze infliximabu, k další analýze tak bylo použito celkem 8 845 hodnot CRP. Následně byla hodnocena korelace mezi hladinami CRP a potřebou úpravy dávky, výsledky léčby a slizničním hojením (hodnoceno endoskopicky u celkem 253 pacientů). Nastavená terapie byla považována za úspěšnou, pokud ji nebylo nutné v průběhu sledování měnit. Analýza byla také provedena v podskupině 268 pacientů s 8týdenní udržovací terapií.

Na léčbu infliximabem dobře odpovědělo více pacientů s vysokými vstupními hodnotami CRP než těch s normálními hodnotami (90,8 % vs. 82,6 %; P = 0,014). Časná normalizace hodnot CRP korelovala s dlouhodobou odpovědí na terapii infliximabem (P < 0,001). Hodnoty CRP zůstaly signifikantně zvýšené u pacientů, kteří ztratili odpověď na léčbu infliximabem, ve srovnání s těmi se setrvalou odpovědí na léčbu (P = 0,001). V době ztráty odpovědi byly hodnoty CRP signifikantně zvýšené (medián 11,2 mg/l) a nepoklesly již zpětně na úroveň vstupních hodnot (medián 18,2 mg/l; P = 0,039). Hodnoty CRP navíc korelovaly se slizničním hojením (P = 0,033).

Výsledky této studie prokazují, že hodnota CRP je dobrým markerem aktivity nemoci u pacientů léčeným infliximabem. Zvýšené hodnoty CRP pak svědčí pro přítomnost slizničního zánětu a určují pravděpodobnost klinické odpovědi na léčbu.

(mik)

Zdroj: Jürgens M. et al.: Levels of C-reactive Protein Are Associated With Response to Infliximab Therapy in Patients With Crohn's Disease. Clin Gastroenterol Hepatol. 2011; 9 (5): 421–427.e1.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se