Exemestan v prevenci karcinomu prsu u postmenopauzálních žen

15. 5. 2019

Recentně publikovaná studie v prestižním časopise The New England Journal of Medicine ukázala, že inhibitor aromatáz exemestan je užitečný v chemoprevenci karcinomu prsu u postmenopauzálních žen, které jsou v mírně zvýšeném riziku tohoto onemocnění.

Recentně publikovaná studie v prestižním časopise The New England Journal of Medicine ukázala, že inhibitor aromatáz exemestan je užitečný v chemoprevenci karcinomu prsu u postmenopauzálních žen, které jsou v mírně zvýšeném riziku tohoto onemocnění.

Do randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie bylo zařazeno celkem 4 560 postmenopauzálních žen o mediánu věku 62,5 roku. Všechny zařazené ženy byly starší 35 let a musely splnit přítomnost alespoň jednoho z následujících rizikových faktorů: věk nad 60 let, skóre podle Gailova modelu více než 1,66 %, předchozí výskyt atypické duktální nebo lobulární hyperplazie, duktálního (DCIS) nebo lobulárního karcinomu in situ (LCIS) nebo duktálního karcinomu in situ s mastektomií. Medián Gailova skóre byl 2,3 %.

Pacientky byly náhodně rozděleny do skupiny s exemestanem a s placebem. Při sledování pacientek o mediánu 35 měsíců bylo diagnostikováno 11 invazivních karcinomů prsu u pacientek, kterým byl podáván exemestan, a 32 u pacientek s placebem (0,19 % oproti 0,55 %, p = 0,002). Došlo tedy k signifikantní relativní redukci roční incidence karcinomu prsu o 65 %. Roční incidence invazivní plus neinvazivní (DCIS) formy karcinomu byla 0,35 % ve skupině s exemestanem a 0,77 % ve skupině s placebem (p = 0,004). Nežádoucí příhody se objevily v 88 % u žen s exemestanem a u 85 % žen, kterým bylo podáváno placebo (p = 0,003), bez signifikantního rozdílu mezi skupinami, pokud jde jmenovitě o zlomeniny, kardiovaskulární obtíže, jiné formy rakoviny a smrti spojené s terapií. Nebyl pozorován významný rozdíl ani v kvalitě života.

Exemestan tedy signifikantně snižuje výskyt invazivní formy karcinomu prsu u postmenopauzálních žen, které jsou ve zvýšeném riziku tohoto onemocnění. Po dobu sledování nebylo podávání exemestanu asociováno se žádnými závažnými projevy toxicity.

(eza)

Zdroj: Goss P. E. et al. Exemestane is Effective for the Chemoprevention of Breast Cancer. N Engl J Med 2011; 364:  2381–2391; DOI: 10.1056/NEJMoa1103507Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se