Časná a agresivní léčba artritidy

15. 5. 2019

Včasná léčba revmatoidní artritidy (RA) oddaluje rozvoj kloubního poškození až o pět let. Cílem následující studie bylo zhodnotit radiografickou progresi u pacientů s časnými formami RA léčenými jedním přípravkem modifikujícím chorobu - DMARD.

Včasná léčba revmatoidní artritidy (RA) oddaluje rozvoj kloubního poškození až o pět let. Cílem následující studie bylo zhodnotit radiografickou progresi u pacientů s časnými formami RA léčenými jedním přípravkem modifikujícím chorobu (DMARD – disease-modifying anti-rheumatic drug) nebo kombinací tří DMARD.

Konzervativně léčené skupiny pacientů s RA mívají konstantní poškození integrity kloubů. Na druhou stranu léčba konvenčními DMARD samotnými nebo v kombinaci s kortikoidy či biologickými léky vede k oddálení progrese kloubního poškození. Časné zahájení léčby kombinacemi konvenčních DMARD pak vede ke zpomalení radiografické progrese RA na dobu až pěti let, ale účinky iniciální agresivní léčby DMARD na radiologickou prognózu jsou neznámé.

Již dříve bylo prokázáno, že pacienti s časnými formami RA léčení kombinací DMARD (methotrexát, sulfasalazin a hydroxychlorochin s prednisolonem) dosahují po dvou letech častěji klinické remise a mají menší radiografickou progresi ve dvou a pěti letech než pacienti iniciálně léčení jediným přípravkem. Ve zmíněné současné studii byly zkoumány účinky iniciální léčebné strategie na dlouhodobé radiografické nálezy po jedenácti letech.

Do studie byla zahrnuta skupina 199 pacientů s časnou aktivní formou RA a ti byli randomizováni do dvou skupin. Jedna skupina byla léčena kombinací methotrexátu, sulfasalazinu a hydroxychlorochinu s prednisolonem a druhá pak jediným DMARD (sulfasalazinem) s prednisolonem a/nebo bez prednisolonu. Po dvou letech již byla léčebná strategie neomezená, ale stále cílená na remisi. Poté byly analyzovány snímky rukou a nohou s využitím Larsenova skóre, a to na počátku terapie, po dvou, pěti a jedenácti letech. Snímky velkých kloubů byly hodnoceny po jedenácti letech.

Pacienti z první skupiny, tedy léčení vstupně kombinací přípravků, měli menší radiografické poškození malých kloubů, a to dokonce i v dlouhodobém měřítku, ve srovnání s pacienty léčenými DMARD v monoterapii. Tyto výsledky zdůrazňují význam časné remise pro dlouhodobé výsledky. Pacienti, kteří totiž v současné studii dosáhli remise po roce, měli signifikantně menší radiografickou progresi během sledování než pacienti, kteří remise nedosáhli.

(pes)

Zdroj:

  1. Vappu Rantalaiho, Arthritis Research & Therapy, 2010; 12:R122; doi:10.1186/ar3060


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se