Axitinib vs. sorafenib jako léčba druhé linie u metastazujícího renálního buněčného karcinomu – výsledky fáze III studie AXIS

15. 5. 2019

Axitinib je perorální, účinný a selektivní inhibitor VEGF receptorů 1, 2 a 3.  Následující fáze III randomizované open-label studie srovnává účinnost a bezpečnost axitinibu versus sorafenibu jako terapie druhé linie u metastazujícího renálního buněčného karcinomu (mRCC).

Axitinib je perorální, účinný a selektivní inhibitor VEGF receptorů 1, 2 a 3.  Následující fáze III randomizované open-label studie srovnává účinnost a bezpečnost axitinibu versus sorafenibu jako terapie druhé linie u metastazujícího renálního buněčného karcinomu (mRCC).

Pacienti (n = 723) zařazení do této studie měli diagnostikovaný světlobuněčný mRCC, podle kritérií RECIST progresivní onemocnění po předcházející léčbě první linie sutinibem, bevacizumabem, temsirolismem nebo cytokinovou terapií, a skóre ECOG PS (Eastern Cooperative Oncology Group performance status) 0 nebo 1. Pacienti byli rozděleni podle PS skóre a předchozí terapie a následně randomizováni v poměru 1:1 k léčbě axitinibem (n = 361) nebo sorafenibem (n = 362). Léčba axitinibem byla zahájena dávkou 5 mg 2× denně, pak titrována na 7 mg 2× denně a následně až k 10 mg 2× denně dle tolerance. Sorafenib byl užíván v dávce 400 mg 2× denně. Primárním výstupem ze studie byla doba přežití bez progrese nemoci.

Průměrný věk pacientů byl 61 let, 72 % pacientů byli muži, 76 % běloši a 55 % mělo PS skóre 0. Předcházející terapie zahrnovala v 54 % sunitinib, ve 35 % cytokiny, v 8 % bevacizumab a ve 3 % temsirolimus. Průměrná doba přežití bez progrese (PFS, progression-free survival) byla 6,7 měsíce pro axitinib oproti 4,7 měsíce pro sorafenib s HR 0,665. Běžné vedlejší nežádoucí účinky častější u axitinibu než u sorafenibu byly hypertenze (40 % vs. 29 %), únava (39 % vs. 32 %), dysfonie (31 % vs. 14 %) a hypotyreoidismus (19 % vs. 8 %). Naopak častější nežádoucí účinky při užívání sorafenibu byly syndrom ruka-noha (27 % vs. 51 %), rash (13 % vs. 32 %), alopecie (4 % vs. 32 %) a anémie (4 % vs. 12 %).

Axitinib tedy jako lék druhé linie u mRCC prokázal signifikantně delší PFS a vyšší objektivní podíl odpovědi než sorafenib s přijatelným bezpečnostním profilem.

(pes)

Zdroj: RINI B. I. et al. Axitinib versus sorafenib as second-line therapy for metastatic renal cell carcinoma (mRCC): Results of phase III AXIS trial. Prezentováno na ASCO Annual Meeting 2011, Chicago, USA, dne 3.–7. 6. 2011.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se