Doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD. sedemdesiatročný


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 67, 2022, No. 1, p. 8
Kategorie: Osobní sdělení


V októbri roku 2021 sa dožil významného životného jubilea - sedemdesiatich rokov života - docent MUDr. Jozef Krajčovič, PhD., dlhoročný vysokoškolský pedagóg Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Martine, zástupca prednostu Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM pre vedu a výskum, významná osobnosť slovenskej súdnolekárskej scény.

Doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD. sa narodil dňa 16.10.1951 v Martine. V meste Martin absolvoval základnú školskú dochádzku i Strednú všeobecnovzdelávaciu školu V. P. Tótha. Svojmu rodnému kraju - Turčianskej záhradke v srdci Slovenska a osobitne mestu Martin - zostal Jozef Krajčovič verný aj ako mladý lekár, keď sa v roku 1977 do svojho rodiska vrátil s čerstvým titulom doktora všeobecnej medicíny, získaného štúdiom na III. Lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe. Z vysokoškolských štúdií v Prahe si MUDr. Krajčovič priniesol okrem vrúcneho vzťahu k národu českému aj hlboký záujem o medicínsky odbor súdne lekárstvo, ktoré mu na jeho pražskej Alma Mater prednášal nezabudnuteľný prof. Stanislav Hájek. No prvé kroky čerstvého absolventa medicínskeho štúdia MUDr. Jozefa Krajčoviča sa uberali inou cestou - dňa 1.8.1977 nastúpil na vtedajší OÚNZ v Martine ako epidemiológ. Po služobnom kontakte a rozhovoroch s vtedajšou primárkou Oddelenia súdneho lekárstva Martinskej fakultnej nemocnice MUDr. Hulejovou sa MUDr. Krajčovič začal zaujímať o trvalé zaradenie do súdnolekárskeho medicínskeho odboru oveľa intenzívnejšie. Avšak pracovné miesto pre mladého lekára na súdnolekárskom oddelení FNsP v Martine bolo vytvorené až v roku 1982. MUDr. Jozef Krajčovič neváhal a na toto miesto nastúpil, vzápätí však musel v súlade s vtedajšími zdravotníckymi predpismi ponajprv absolvovať dlhodobý školiaci pobyt (1982 - 1985) na Ústave patologickej anatómie LF UK a FNsP v Martine, vedenom legendou československej i európskej patológie prof. MUDr. Júliusom Plankom, DrSc. Pobyt na uvedenom pracovisku bol pre mladého lekára, dychtivého po vedomostiach, neskutočne prínosný. A tak je náš súčasný jubilant jednou z nepočetných osobností slovenského súdneho lekárstva, ktorá dokonale ovláda mikroskopickú techniku aj diagnostiku v celej šírke štandardného patomorfologického diagnostického záberu. Napokon sa po úspešnej atestácii I. stupňa z patológie v roku 1985 MUDr. Jozef Krajčovič vrátil na Ústav súdneho lekárstva v Martine ako sekundárny lekár.

Ďalší kariérny rast MUDr. Jozefa Krajčoviča bol rýchly, úmerný jeho mimoriadne obsiahlej intelektuálnej kapacite, rozhľadenosti, usilovnosti a vytrvalosti, vlastnostiam, ktoré ho neopustili ani v súčasnosti. V roku 1990 absolvoval MUDr. Jozef Krajčovič úspešne nadstavbovú atestáciu zo súdneho lekárstva. Akýmsi logickým vyústením usilovnosti a pedagogického talentu kolegu Krajčoviča bol jeho prechod do vysokého školstva - v roku 1993 začal MUDr. Jozef Krajčovič novú etapu svojho profesionálneho rastu a smerovania ako asistent, neskôr odborný asistent Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Popri svojom profesionálnom raste sa náš milý pán kolega stihol aj oženiť a splodiť syna a dcéru, na ktorých je príslušne hrdý. Kolegu Krajčoviča vždy priťahoval aktívny šport. Dnes len pamätníci vedia, že náš vzácny kolega bol v minulosti špičkovým pretekárom v zjazdovom lyžovaní. Ešte aj dnes pán docent pevne ustojí zjazdové lyže či si zahrá halový futbal. Celkom bežné je stretnutie s pánom docentom a jeho pani Aničkou, ako spoločne na bicykloch brázdia malebné údolia i vrchy Turčianskej záhradky.

Míľnikom odborného rastu MUDr. Jozefa Krajčoviča bol rok 1999, kedy mu po obhajobe dizertačnej práce bol udelený titul „PhD“. Týmto krokom sa MUDr. Jozef Krajčovič, PhD. definitívne zaradil do tímu učiteľov JLF UK v Martine, erudovaných pedagogicky aj vedecky. Status quo predurčoval aj ďalší krok v odbornom raste MUDr. Jozefa Krajčoviča, PhD. Bol to rok 2015, kedy bol nášmu váženému kolegovi po úspešnej habilitácii udelený vedecko-pedagogický titul „docent“ v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo. Trvalým fokusom vedeckého záujmu, pozorovaní aj úvah, vedeckých i morálnych, u pána doc. Krajčoviča bola aj zostala problematika samovražednosti ako sociálnepatologického aj forenzne-medicínskeho fenoménu. Bol to práve doc. dr. Krajčovič, ktorý upriamil pozornosť na bioklimatologické faktory ovplyvňujúce suicidalitu, čím o desaťročia predbehol súčasný trend nazerania na správanie sa človeka v integrálnych súradniciach „života“ Zeme, teda klimatických zmien našej planéty. Doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD. publikoval viac ako 100 pôvodných vedeckých prác, z toho viac ako polovicu v zahraničných časopisoch. Aktívne vystúpil na súdnolekárskych kongresoch v Osake, Lisabone, Madeire, Toronte či Lausanne. Je populárnym a súčasne objektívne kritickým členom mienkotvornej slovenskej súdnolekárskej obce.

Doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD. je po desaťročia vynikajúci vysokoškolský pedagóg. Prísny, náročný k sebe i študentom, odmietajúci podliezanie „pod latku“. Na druhej strane však zdvorilý a vždy ochotný pomôcť, študentom či mladším kolegom.

Rovnako excelentná je aj znalecká činnosť pána docenta Krajčoviča, v ktorej sa angažuje po viac ako 30 rokov. Jeho špecialitou je znalecké posudzovanie úrazov a pôsobenia vonkajšieho násilia na ľudský organizmus, v ktorej problematike dosiahol doc. MUDr. Krajčovič, PhD. už referenčné postavenie, uznávané kolegami aj orgánmi činnými v trestnom konaní.

Vážený pán docent, milý Jozef!

Do ďalších rokov života Ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, neutíšiteľnú túžbu po objavovaní vecí nových či skrytých, veľa životného optimizmu, lásky k pohybu, k športu a veľa pohody v rodinnom kruhu. My všetci - kolektív Tvojich spolupracovníkov a priateľov na martinskom súdnolekárskom pracovisku - sme poctení tým, že máme možnosť sa s Tebou denne stretávať.

A nezabudni:

„Quomodo fabula, sic vita, non quam diu, sed quam bene acta sit refert.“

(Život je ako divadelná hra, nezáleží na tom, ako dlho trvá, ale ako dobre je zahraná..)

Seneca mladší (4 pr. Kr. - 65 po Kr.)

Kolegovia a priatelia

z Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM v Martine.


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se