Za doc. MUDr. Jiřinou Bauerovou, CSc.


Autoři: doc. MUDr. Šidlo Jozef, CSc.;  Mph;  Fialm
Působiště autorů: Ústav súdneho lekárstva LF UK Bratislava
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 66, 2021, No. 2, p. 30
Kategorie: Osobní sdělení


Slovenskú súdnolekársku obec dňa 6. júna 2020 nečakane zasiahla smutná správa, že prvá dáma slovenského súdneho lekárstva doc. MUDr. Jiřina Bauerová, CSc. náhle prehrala svoj boj s krátkou ale závažnou chorobou. Na tomto mieste určite nie je dostatok priestoru, aby sme sa mohli zmieniť o všetkých jej aktivitách a zrekapitulovať jej nezvyčajne plodný pracovný a osobný život, ktorý venovala odboru súdne lekárstvo.

Štúdium medicíny v odbore všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončila a titul MUDr. získala v roku 1971. Po ukončení štúdia sa špecializovala v náročnom (obzvlášť pre ženu) medicínskom odbore – súdnom lekárstve. Do roku 1991 pracovala na Ústave súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Fakultnej nemocnice v Bratislave, kde sa venovala pregraduálnej výučbe v celom jej spektre a s výučbou súvisiacim aktivitám ako asistentka a odborná asistentka, pričom zastávala aj funkciu tajomníčky Katedry súdneho lekárstva. V roku 1985 jej bol udelený titul CSc.

V roku 1991 začala pracovať na novovzniknutom Oddelení súdneho lekárstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou akademika Ladislava Dérera a Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, kde bola v roku 1993 menovaná do funkcie vedúcej lekárky. V roku 1995 sa Oddelenie transformovalo na Ústav súdneho lekárstva FNsP ak. L. Dérera a IVZ a o rok neskôr sa Ústav stal súčasťou novovybudovanej Nemocnice s poliklinikou sv. Cyrila a Metoda v Bratislave – Petržalke. Po ďalších organizačných zmenách, kedy 1. januára 2005 sa slovenské súdnolekárske pracoviská stali súčasťou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa stala jeho zamestnankyňou. Na Súdnolekárskom pracovisku ÚDZS v Bratislave pracovala do roku 2012.

V roku 1993 bola popri funkcii vedúcej lekárky zároveň menovaná aj do funkcie vedúcej a neskôr prednostky postupne Subkatedry neskôr Katedry a nakoniec Ústavu súdneho lekárstva Lekárskej fakulty súčasnej Slovenskej zdravotníckej univerzity. V roku 1994 bola na Univerzite Palackého v Olomouci menovaná docentkou pre odbor súdne lekárstvo. Vo funkcii vedúcej a prednostky pôsobila až do roku 2011 a naďalej potom ako zástupkyňa prednostu Ústavu do roku 2016, kedy definitívne odišla do dôchodku. Počas jej pôsobenia na vedúcom poste v postgraduálnom vzdelávaní získalo špecializáciu v súdnom lekárstve 26 lekárov, čo je približne polovica počtu súčasných slovenských súdnych lekárov. Vychovala jedného doktoranda a špecializáciu získalo aj 5 toxikológov. Tematické kurzy a diskusné sústredenia, ktoré každoročne organizovala mali popri vysokej odbornej úrovni neopakovateľnú priam rodinnú atmosféru.

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zamerala na oblasť forenznej toxikológie, najmä na zisťovanie ovplyvnenia účastníkov cestnej premávky liečivami, interakcie alkoholu a xenobiotík so špeciálnym zameraním na analgetiká, na zisťovanie vplyvu liečiv na psychiku vodiča, na vývoj letálnych otráv a možností ich prevencie. Bola riešiteľkou a spoluriešiteľkou rezortných a štátnych výskumných úloh. Výsledky svojej práce publikovala v mnohých domácich aj zahraničných časopisoch. V roku 1985 jej bola udelená Cena za najlepšiu publikáciu Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti SLS. Okrem publikačnej činnosti sa venovala aj prednáškovej činnosti, bola autorkou alebo spoluautorkou viac ako 100 vedeckých prác prezentovaných na domácich aj zahraničných vedeckých kongresoch súdneho lekárstva ale aj na konferenciách iných odborov, venovaných predovšetkým  problematike bezpečnosti cestnej premávky a pracovných úrazov.

Od roku 1984 bola súdnou znalkyňou v odvetví súdne lekárstvo, vypracovala stovky znaleckých posudkov pre orgány činné v trestnom konaní.

Vo výbore Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti SLS bola v rokoch 1990 až 1994 vo funkcii vedeckej sekretárky a v rokoch 1994 až 1998 vo funkcii predsedníčky. Za dlhoročnú prácu v odbore a za prínos pre rozvoj súdneho lekárstva na Slovensku jej boli udelené viaceré medaily a ocenenia, predovšetkým strieborná a zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti. V roku 2006 bola menovaná Čestnou členkou SSLS SLS.

Aj po odchode do dôchodku sa naďalej zúčastňovala vedeckých súdnolekárskych konferencií ako aj odborných seminárov na Ústave súdneho lekárstva LF SZU a na Súdnolekárskom pracovisku ÚDZS a nezištne odovzdávala svoje bohaté skúsenosti mladším kolegom a poskytovala odbornú garanciu pri ich organizácii.

Vážená pani docentka, milá Jirka, ďakujeme Ti v mene slovenskej ale dovolím si povedať aj českej obce súdnych lekárov a toxikológov za všetko, čo si vykonala pre slovenské a české súdne lekárstvo a pre jeho prepojenie so súdnolekárskou toxikológiou a najmä za Tvoj prínos pre pregraduálnu ale predovšetkým pre postgraduálnu výučbu v odbore.

Zostávaš navždy v našich mysliach a srdciach.

Odpočívaj v pokoji!

doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH, FIALM

Ústav súdneho lekárstva LF UK Bratislava


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se