MIKULOV 2020


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 66, 2021, No. 1, p. 18
Kategorie: Zpráva z kongresu

Ve dnech 3. - 4. září 2020 se uskutečnil v Mikulově devátý ročník národního kongresu Dopravní úrazy 2020. Tento musel být na podzimní termín odložen v důsledku koronavirové pandemie a jarních protiepidemických opaření. Celá akce běžela souběžně s dvanáctým Mezinárodním kongresem úrazové chirurgie a soudního lékařství, který v Mikulově na podzim již tradičně probíhá. Záštitu nad kongresem Dopravní úrazy 2020 převzal Nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman, děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D. a ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje brig. gen. Ing. Leoš Tržil, MBA. Pro letošní rok byla zvolena osvědčená nosná témata - Prvotní úkony na místě činu, Následky dopravních nehod, Znalecké posudky z oboru dopravy, Kazuistiky a volná sdělení.

Odborný program organizátoři rozdělili do pěti přednáškových bloků, které byly rozprostřeny do dvou dnů. Oba kongresy zahájil úvodním slovem prof. Hirt. Během slavnostního zahájení obdržel prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. ocenění - Zlatou medaili České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a oceněn byl také doc. MUDr. František Vorel, CSc., kterému bylo uděleno Čestné členství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Poté se již rozeběhl první soudně lékařský blok, společný pro oba kongresy. Přednášky prvního bloku zahájila audiovizuálně poutavá prezentace rekonstruující smrt pilota letadla Let L-410 Turbolet ze dne 8.6.1972 s dovětkem Plastici jsou v tom nevinně, kterou atraktivní formou podali autoři prof. Hirt a doc. Vorel. Jinak byla sdělení tohoto bloku zaměřena na problematiku znalecké činnosti a připravovaného nového znaleckého zákona s výjimkou poslední přednášky, která odbočila a ilustrovala možnosti post motem využití CT při úmrtí po dopravních nehodách z pera autorů z Hradce Králové. Druhý blok přednášek se věnoval převážně dopravním nehodám pod vlivem návykových látek, ale opět poslední sdělení trochu vybočilo a posluchačům byl představen grantový projekt zaměřený na prevenci, diagnostiku a terapii whiplash syndromu od pražských řešitelů. Třetí a zároveň poslední čtvrteční přednáškový blok, měl hlavní nosné téma úmyslné dopravní nehody s využitím vozidla jako zbraně vůči ostatním účastníkům silničního provozu, ale i v rámci plánované sebevraždy. Očekávaný a oblíbený společenský večer musel být bohužel výrazně omezen platnými protiepidemickými nařízeními. V pátek dopoledne otevřeli předposlední cyklus přednášek příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR, kteří odprezentovali několik zajímavých sdělení zaměřených na výuku a způsob přípravy členů HZS ke komplexním zásahům u dopravních nehod. Poslední blok přednášek pak byl věnován technické analýze dopravních nehod, a to převážně formou kazuistických sdělení. Na závěr kongresu bylo slavnostně uděleno Čestné členství odborné společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP panu doc. Ing. Aleši Vémolovi, Ph.D.

V letošním ročníku byli mezi přednášejícími a posluchači zastoupeni nejen lékaři, ale také policisté, státní zástupci, soudci, soudní inženýři a příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR. Dle organizátorů se zaregistrovalo na oba kongresové dny cca 100 účastníků.

Celý kongres je již tradičně pojímán jako vědecká mezioborová akce s cílem přinést posluchačům větší přehled a orientaci v multioborové spolupráci při řešení problematiky dopravní nehod. Nezanedbatelným úkolem kongresu je rovněž vyvolat vzájemný dialog mezi justicí, složkami IZS a nemocnicemi, který by se pozitivně projevil na poklesu dopravní nehodovosti a úrazovosti, a to nejen v jihomoravském regionu. Na závěr nezbývá než doufat, že nepříznivá epidemiologická situace pomine a jubilejní desátý ročník kongresu Dopravní úrazy proběhne příští rok již bez větších omezení. 

MUDr. Miroslav Ďatko, Ph.D.  Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se