30 rokov Osteuropaverein Rechtsmedizin


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 65, 2020, No. 1, p. 11
Kategorie: Zpráva ze společnosti

Osteuropaverein Rechtsmedizin – Východoeurópsky spolok súdneho lekárstva je súčasné označenie pre inštitúciu, ktorá vznikla pri Nemeckej spoločnosti súdneho lekárstva pôvodne ako „Spolok na podporu spolupráce so súdnymi lekármi z východnej a južnej Európy“. Spolok bol založený pani Dr. B. Kühnholz, súdnou lekárkou, pôsobiacou v tom čase na Inštitúte súdneho lekárstva v Kieli a ďalšími 14 kolegami dňa 20.09.1989 v Salzburgu v Rakúsku. Pani Dr. Kühnholz sa stala zároveň aj prvou prezidentkou novovzniknutého spolku. Spolok sa hodlal zaoberať podporou vedy a výskumu v oblasti súdneho lekárstva a tým prispieť k umožneniu výmeny výsledkov výskumu medzi západo- a východo-európskymi krajinami.

Tento cieľ mal byť dosiahnutý hlavne tým, že mladé kolegyne a kolegovia, v tom čase ešte zo socialistických európskych štátov, budú pozývaní do Nemecka na výročné súdnolekárske dni a tým dôjde k zlepšeniu spolupráce medzi vedcami z východu a západu. Na súdnolekárske dni mali byť pozývané kolegyne a kolegovia, ktorí by aspoň sčasti ovládali nemecký jazyk a mali byť finančne podporovaní – zaplatením kongresových poplatkov a ubytovania počas kongresu. Jedinou podmienkou bolo prihlásenie príspevku – prednášky alebo vývesky – venovaného problematike, ktorou sa vo svojej práci zaoberajú.

Len niekoľko týždňov po založení spolku došlo k zmene politických pomerov v strednej a východnej Európe, k pádu berlínskeho múru a neskôr aj k znovuzjednoteniu Nemecka. Tým sa vytvorili predpoklady pre podstatné zlepšenie spolupráce a to vďaka získanej slobode v cestovaní pre kolegov, ktorí sa mohli ľahšie dostať do Nemecka. Ostávalo vyriešiť problém financovania spoluúčasti zahraničných kolegov na výročných dňoch Nemeckej spoločnosti súdneho lekárstva. Vďaka príspevkom vedúcich Inštitútov ako aj ďalších súdnych lekárov bolo možné každý rok pozývať viaceré kolegyne a kolegov. Počet kolegov, ktorí mohli byť spolkom každoročne podporovaní, sa zvyčajne pohyboval medzi desať až dvadsať. Kolegyne a kolegovia prichádzali z Albánska, Arménska, Bieloruska, Bulharska, Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Macedónska, Maďarska, Moldavska, Poľska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny. Na tieto aktivity naviazali neskôr návštevy nemeckých kolegov v týchto krajinách a ich účasť na tamojších národných kongresoch.

Medzičasom sa väčšina spomínaných krajín stala členmi Európskej únie a tým zároveň začalo obdobie novej kvality spolupráce. Pod záštitou Východoeurópskeho spolku súdneho lekárstva a v spolupráci s Dr. Kurtom Trübnerom, súčasným prezidentom Východoeurópskeho spolku, ktorý na tomto poste po dlhých rokoch práce nahradil pani Dr. Kühnholz, sa začali organizovať a uskutočnili sa medzinárodné sympóziá v roku 2007 v Prahe, v roku 2008 v Gabčíkove, v roku 2010 v Katowiciach, v roku 2011 v Tirgu Mureš, v roku 2012 v Szegede, v roku 2014 v Kišiňove, v roku 2015 v Bratislave, v roku 2016 v Moskve a v roku 2019 v Černivciach. V roku 2011 pri príležitosti konania 8th International Symposium Advances in Legal Medicine spojeného s 90. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin vo Frankfurte am Main sa členstvo v Spolku otvorilo aj pre zahraničných záujemcov, nakoľko dovtedy bolo členstvo v Spolku vyhradené len pre nemeckých kolegov. Spolok má v súčasnosti 55 platiacich členov z uvedených krajín. Na zasadnutí Osteuropaverein Rechtsmedizin v rámci 98. Internationale Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin v septembri 2019 bol na základe svojich dlhoročných medzinárodných aktivít doc. Šidlo zvolený ako prvý zahraničný člen do štvorčlenného prezídia spolku.

Dúfame, že tieto kontakty medzi súdnymi lekárkami a lekármi našich krajín sa budú naďalej zlepšovať a tým bude aj Európa v oblasti súdneho lekárstva spoločne rásť.

MUDr. Ján Šikuta, doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH, FIALM

Súdnolekárske pracovisko ÚDZS a Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava

Prezídium Osteuropaverein Rechtsmedizin: sprava Dr. med. Kurt Trübner (Essen), prof. Peter Wiegand (Ulm), prof. Stefan Pollak (Freiburg)
Prezídium Osteuropaverein Rechtsmedizin: sprava Dr. med. Kurt Trübner (Essen), prof. Peter Wiegand (Ulm), prof. Stefan Pollak (Freiburg)


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Soudní lékařství

Číslo 1

2020 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se