Porovnávacia štúdia smrteľných následkov užívania/zneužívania drog a psychofarmák v Bratislave a priľahlej oblasti


Autoři: Šidlo Jozef 1,2;  Šidlová Henrieta 3
Působiště autorů: Ústav súdneho lekárstva, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika 1;  Súdnolekárske pracovisko, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava, Slovenská republika 2;  Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika 3
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 64, 2019, No. 3, p. 35-38
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Zneužívanie drog ako aj psychofarmák, dostupných len na lekársky predpis, je veľkým problémom nielen zdravotným a zdravotníckym ale aj celospoločenským. Cieľom práce bolo zistiť a porovnať výskyt prípadov smrteľných intoxikácií drogami a psychofarmakami v materiáli bratislavských súdnolekárskych pracovísk za obdobie rokov 2001 - 2017. Bolo zistených 302 prípadov smrteľných intoxikácií drogami (188 - 62 %) a psychofarmakami (114 - 38 %), čo predstavovalo 1,9 % prípadov z celkového počtu pitvaných prípadov. Najčastejšie zistenými látkami v prípadoch intoxikácií drogami boli opiáty a opioidy v 84 %, v prípadoch intoxikácií psychofarmakami benzodiazepíny v 57 %. Výrazná predominancia počtu úmrtí v Bratislavskom kraji a na území mesta Bratislava odráža skutočnosť, že na území hlavného mesta a v jeho okolí sa nachádza najväčšie množstvo užívateľov/zneužívateľov psychoaktívnych látok, ako aj problémových užívateľov drog. Výsledky analýzy poukazujú na vysoké riziko užívania/zneužívania benzodiazepínov, prípadne v kombinácii s etanolom a na potrebu zváženia indikácie liečby, prísnejšej regulácie preskripcie, prípadne náhrady novými, menej rizikovými skupinami liečiv predovšetkým u tých pacientov, kde je riziko samovraždy. Súčasné rezervy v dostupnosti anamnestických údajov pre potreby vyšetrovania prípadov úmrtí post mortem by mohlo v budúcnosti odstrániť prepojenie pitvajúcich lekárov na funkčný systém e-health.

Klíčová slova:

smrteľná intoxikácia – droga – psychofarmakum – pitva – toxikologická analýza – štatistika


Zdroje
 1. Steentoft A, Teige B, Holmgren P, et al. Fatal poisonings in young drug addicts in the Nordic countries: a comparison between 1984 – 1985 and 1991. Forensic Sci Int 1996; 78: 29-37.

 2. Drugs and driving. Selected issue 2007. Lisbon: EMCDDA; 2007: 24.

 3. 2010 Annual report on the state of the drugs problem in Europe. Lisbon: EMCDDA; 2010: 108.

 4. Kriška M, Payer J, Novák I, Ježová D. Hodnotenie rizika liekov vo vzťahu k jeho percepcii. Klin Farmakol Farm 2003; 1: 12–16.

 5. Mamdani M, Herrmann N, Austin P. Prevalence of antidepressant use among older people: population-based observations. J Am Geriat Soc 1999; 47: 1350-1353.

 6. Foltán V, Čintala J. Lieková politika a jej reflexia v spotrebe liekov na Slovensku. Bratislava: ŠUKL; 2001: 98.

 7. Krížová M, Piecková M. Riziko intoxikácie lithiom v kombinácii s antibiotickou terapiou. Psychiatr praxi 2004; 2: 96-97.

 8. Hampl K. Léčba nebo distribuce drog? Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz) 2008; 43: 245–250.

 9. Klingemann H, Groos C, Hartnoll R, Rehm J. European Summary on Drug Abuse. First report (1985 – 1990). Copenhagen: WHO; 1992.

 10. Novomeský F. Drogy. História – medicína - právo. Martin: Advent-Orion; 1996: 120.

 11. Wittchen HU, Jacobi F, Rehm J, et al. The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. Eur Neuropsychopharm 2011; 21: 655–679.

 12. Aziri H, Pečeňák J. Analýza hospitalizácií a predpisov psychofarmák trpiacich poruchou z okruhu schizofrénie v roku 2010 v Slovenskej republike. Čes a Slov Psychiat 2011; 107: 263–267.

 13. Stephenson CP, Karanges E, McGregor IS. Trends in the utilisation of psychotropic medications in Australia from 2000 to 2011. Aust N Z J Psychiat 2013; 47: 74–87.

 14. Alonso J, Angermeyer MC, Bernert S, et al. Psychotropic drug utilization in Europe: results from the European study of the epidemiology of mental disorders (ESEMeD) project. Acta Psychiatr Scand 2004; 109: 55-64.

 15. Breznoščáková D, Pálová E, Bodnár B, Dragašek J, Čorbová A, Lošonciová K. Suicidalita u hospitalizovaných pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou (10-ročné sledovanie). Psychiatr prax 2009; 10: 29–31.

 16. Breznoščáková D, Vavrová E, Vašková K, Kimák-Fejková M, Sinay V. Duševné poruchy a invalidizácia na Slovensku. Psychiatr prax 2012; 13: 120–124.

 17. Breznoščáková D. Bipolar disorder and suicide. In: Barnhill J, ed. Bipolar disorder : a portrait of a complex mood disorder. Rijeka: InTech; 2012: 121–142.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Soudní lékařství

Číslo 3

2019 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se