Porovnávacia štúdia smrteľných následkov užívania/zneužívania drog a psychofarmák v Bratislave a priľahlej oblasti


Autoři: Šidlo Jozef 1,2;  Šidlová Henrieta 3
Působiště autorů: Ústav súdneho lekárstva, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika 1;  Súdnolekárske pracovisko, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava, Slovenská republika 2;  Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika 3
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 64, 2019, No. 3, p. 35-38
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Zneužívanie drog ako aj psychofarmák, dostupných len na lekársky predpis, je veľkým problémom nielen zdravotným a zdravotníckym ale aj celospoločenským. Cieľom práce bolo zistiť a porovnať výskyt prípadov smrteľných intoxikácií drogami a psychofarmakami v materiáli bratislavských súdnolekárskych pracovísk za obdobie rokov 2001 - 2017. Bolo zistených 302 prípadov smrteľných intoxikácií drogami (188 - 62 %) a psychofarmakami (114 - 38 %), čo predstavovalo 1,9 % prípadov z celkového počtu pitvaných prípadov. Najčastejšie zistenými látkami v prípadoch intoxikácií drogami boli opiáty a opioidy v 84 %, v prípadoch intoxikácií psychofarmakami benzodiazepíny v 57 %. Výrazná predominancia počtu úmrtí v Bratislavskom kraji a na území mesta Bratislava odráža skutočnosť, že na území hlavného mesta a v jeho okolí sa nachádza najväčšie množstvo užívateľov/zneužívateľov psychoaktívnych látok, ako aj problémových užívateľov drog. Výsledky analýzy poukazujú na vysoké riziko užívania/zneužívania benzodiazepínov, prípadne v kombinácii s etanolom a na potrebu zváženia indikácie liečby, prísnejšej regulácie preskripcie, prípadne náhrady novými, menej rizikovými skupinami liečiv predovšetkým u tých pacientov, kde je riziko samovraždy. Súčasné rezervy v dostupnosti anamnestických údajov pre potreby vyšetrovania prípadov úmrtí post mortem by mohlo v budúcnosti odstrániť prepojenie pitvajúcich lekárov na funkčný systém e-health.

Klíčová slova:

smrteľná intoxikácia – droga – psychofarmakum – toxikologická analýza – štatistika


Zdroje
 1. Steentoft A, Teige B, Holmgren P, et al. Fatal poisonings in young drug addicts in the Nordic countries: a comparison between 1984 – 1985 and 1991. Forensic Sci Int 1996; 78: 29-37.

 2. Drugs and driving. Selected issue 2007. Lisbon: EMCDDA; 2007: 24.

 3. 2010 Annual report on the state of the drugs problem in Europe. Lisbon: EMCDDA; 2010: 108.

 4. Kriška M, Payer J, Novák I, Ježová D. Hodnotenie rizika liekov vo vzťahu k jeho percepcii. Klin Farmakol Farm 2003; 1: 12–16.

 5. Mamdani M, Herrmann N, Austin P. Prevalence of antidepressant use among older people: population-based observations. J Am Geriat Soc 1999; 47: 1350-1353.

 6. Foltán V, Čintala J. Lieková politika a jej reflexia v spotrebe liekov na Slovensku. Bratislava: ŠUKL; 2001: 98.

 7. Krížová M, Piecková M. Riziko intoxikácie lithiom v kombinácii s antibiotickou terapiou. Psychiatr praxi 2004; 2: 96-97.

 8. Hampl K. Léčba nebo distribuce drog? Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz) 2008; 43: 245–250.

 9. Klingemann H, Groos C, Hartnoll R, Rehm J. European Summary on Drug Abuse. First report (1985 – 1990). Copenhagen: WHO; 1992.

 10. Novomeský F. Drogy. História – medicína - právo. Martin: Advent-Orion; 1996: 120.

 11. Wittchen HU, Jacobi F, Rehm J, et al. The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. Eur Neuropsychopharm 2011; 21: 655–679.

 12. Aziri H, Pečeňák J. Analýza hospitalizácií a predpisov psychofarmák trpiacich poruchou z okruhu schizofrénie v roku 2010 v Slovenskej republike. Čes a Slov Psychiat 2011; 107: 263–267.

 13. Stephenson CP, Karanges E, McGregor IS. Trends in the utilisation of psychotropic medications in Australia from 2000 to 2011. Aust N Z J Psychiat 2013; 47: 74–87.

 14. Alonso J, Angermeyer MC, Bernert S, et al. Psychotropic drug utilization in Europe: results from the European study of the epidemiology of mental disorders (ESEMeD) project. Acta Psychiatr Scand 2004; 109: 55-64.

 15. Breznoščáková D, Pálová E, Bodnár B, Dragašek J, Čorbová A, Lošonciová K. Suicidalita u hospitalizovaných pacientov s bipolárnou afektívnou poruchou (10-ročné sledovanie). Psychiatr prax 2009; 10: 29–31.

 16. Breznoščáková D, Vavrová E, Vašková K, Kimák-Fejková M, Sinay V. Duševné poruchy a invalidizácia na Slovensku. Psychiatr prax 2012; 13: 120–124.

 17. Breznoščáková D. Bipolar disorder and suicide. In: Barnhill J, ed. Bipolar disorder : a portrait of a complex mood disorder. Rijeka: InTech; 2012: 121–142.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Soudní lékařství

Číslo 3

2019 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se