24th Congress of the International Academy of Legal Medicine


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 63, 2018, No. 4, p. 40
Kategorie: Zpráva z kongresu

Dvadsiaty štvrtý kongres Medzinárodnej akadémie súdneho lekárstva (IALM) sa konal v dňoch 5. – 8. júna 2018 na východe Ázie v Japonsku v meste Fukuoka na ostrove Kjúšú. Fukuoka je mladým mestom, nakoľko priemerný vek jej 1,5 milióna obyvateľov je 35 rokov. Nachádza sa v severozápadnej časti ostrova. Podľa organizátorov - predstaviteľov Japonskej spoločnosti súdneho lekárstva išlo o prvý kongres IALM organizovaný na pôde Ázie, čím si chceli (možno omylom) privlastniť prioritu, ktorá im ale nepatrí, nakoľko predchádzajúci kongres IALM v roku 2015 sa konal v západnej Ázii v Dubaji a keby sme sa vrátili ešte ďalej do minulosti, tak miestom 22. kongresu bola ázijská časť Istanbulu, takže posun miesta konania kongresu smerom na východ a do Ázie je kontinuálny. Témou kongresu bolo: „The new stage of legal medicine – from Asia to the world“. V rámci kongresu sa konal aj 102. kongres Japonskej spoločnosti súdneho lekárstva. Veľmi milým a netradičným zážitkom bolo privítanie účastníkov už na letisku umiestnenými dvomi bannermi kongresu.

Miestom kongresových aktivít bolo Fukuoka International Congress Center na brehu Japonského mora. Vlhké subtropické podnebie poznačilo aj počasie v čase konania kongresu, ktoré bolo prevažne daždivé, čo neprekvapovalo domácich obyvateľov, ktorí nosia so sebou dáždniky automaticky, aj keď momentálne neprší.

Úvodné slovo v rámci otváracieho ceremoniálu predniesol tradične prezident IALM profesor Santo Davide Ferrara dekan Univerzity v Padove, Taliansko. Nasledovali príhovory organizátora profesora Noriaki Ikedu z Univerzity Kjúšú a starostky mesta Fukuoka. V rámci odborného programu kongresu od 5. do 8. júna 2018 odznelo 25 plenárnych prednášok rozdelených do 8 sekcií. Rezonovala v nich problematika utečeneckej krízy, klinického súdneho lekárstva v spojení s týraním a zneužívaním detí aj dospelých osôb, vývoja vyšetrovacích metód a analytických techník, terorizmu, hromadných nešťastí a porovnávania súdnolekárskych systémov vo východných a západných krajinách. V 12 paralelných sekciách bolo prezentovaných 73 prednášok venovaných forenznej antropológii, genetike, patológii, radiológii, toxikológii a iným témam. Počas dvoch dní bolo prezentovaných a diskutovaných 291 vývesiek pomerne nezvyčajným spôsobom a to v jeden deň vývesky označené nepárnymi číslami a druhý deň vývesky označené párnymi číslami. Najviac príspevkov bolo prezentovaných v sekciách venovaných „Forensic pathology“. Od slovenských autorov bola vedeckým a organizačným výborom vybratá na ústnu prezentáciu práca „Occurrence of psychoactive substances in cases of drug-related deaths in Slovakia“ autorov: J. Šidlo, I. Šteliar. V rámci odborného programu sa konali aj 3 workshopy: „Some Key Questions in Forensic Antropology“, „International Committe of the Red Cross (ICRC) Seminar on Forensic Data Management“ a „Asia Pacific Medico-Legal Agencies (APMLA) Annual General Meeting and Work Groups Meeting“. Kongresu sa zúčastnilo 650 účastníkov zo 46 krajín.

24<sup>th</sup> Congress of the International
Academy of Legal Medicine
Obr. 1. 24th Congress of the International Academy of Legal Medicine

V rámci kongresu sa konalo aj generálne zhromaždenie International Academy of Legal Medicine, ktoré odsúhlasilo zmeny stanov akadémie a zvolilo nového prezidenta, ktorým sa stal profesor Angel Carracedo z Univerzity Santiago de Compostela, Španielsko. Končiaci prezident profesor Santo Davide Ferrara kritizoval pasivitu vedeckého výboru Akadémie v uplynulom období. V rámci „šírenia osvety v súdnom lekárstve na všetky kontinenty“ bol vedecký výbor rekonštruovaný na regionálnom princípe. Počet členov bol zvýšený zo 16 na 31 z čoho na Európu pripadá 8 členov.

Spoločenský program bol organizovaný v bežných kongresových intenciách. Dňa 5. júna „Welcome party“ v kongresovom centre, dňa 7. júna „Banquet“ v hoteli Hilton Fukuoka Sea Hawk a 8. júna „Farewell party“ opäť v kongresovom centre. Za zmienku snáď ešte stojí, že počas kongresu bola formou samoobsluhy podávaná „krabičková strava“ väčšinou bez príborov len s paličkami a niekedy aj kto zaváhal, tak nejedol.

doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH
Obr. 2. doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH

profesor Santo Davide Ferrara,
prezident International Academy of Legal Medicine
Obr. 3. profesor Santo Davide Ferrara, prezident International Academy of Legal Medicine

Záverom je možné konštatovať, že pri zhodnotení zahraničných a medzinárodných trendov vo vývoji výskumu v súdnom lekárstve a súdnolekárskej praxe a to už aj pri porovnaní našich možností s krajinami tzv. tretieho sveta, človek prepadá depresii. Nedovolím si odhadnúť, pri súčasnej organizácii súdnolekárskej praxe na Slovensku a finančných možnostiach univerzitných ústavov, čo sa týka výskumu, či niekedy budeme môcť využívať metódy, ktoré väčšina slovenských súdnych lekárov a toxikológov pozná zatiaľ len z televíznych seriálov.

Dvadsiaty piaty kongres IALM bude organizovať v roku 2021 profesorka Silke Grabherr v Geneve, Švajčiarsko.

doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH

ÚSL LF UK Bratislava


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se