Správa z V. slovensko-českého zjazdu súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou 12.-13. október 2016, Martin


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 62, 2017, No. 1, p. 11
Kategorie: Zpráva ze sjezdu

V. slovensko-český zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou sa uskutočnil v Martine v dňoch 12.-13. októbra 2016 pod záštitou dekana Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave (JLF UK) prof. MUDr. Jána Danka, CSc. v moderných priestoroch Aula Magna a Kompetenčného centra JLF UK. Na zjazd sa zaregistrovalo takmer 100 účastníkov. Pre organizátorov bola milým a príjemným prekvapením prítomnosť študentov JLF UK na vedeckom programe zjazdu. V programe odznelo 48 odborných prednášok. V posterovej sekcii boli vystavené tri plagáty. V tejto správe z priebehu zjazdu uvádzame iba stručný prehľad vedeckého programu. Kompletné súhrny prezentovaných prác nájde záujemca v zborníku súhrnov, ktorý tvoril súčasť konferenčných materiálov.


Prvý deň zjazdu sa začal slávnostným otvorením zjazdu. V jeho predsedníctve okrem dekana JLF UK a prezidenta zjazdu prof. MUDr. Františka Novomeského, PhD. boli predseda České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP doc. MUDr. František Vorel, CSc., predseda slovenskej súdnolekárskej spoločnosti SLS a riaditeľ súdnolekárskej a patalogicko-anatomickej sekcie ÚDZS MUDr. Bc. Boris Ťažký, riaditeľ Univerzitnej nemocnice v Martine MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, okresný riaditeľ PZ SR v Martine plk. PhDr. Aurel Gonščák a vedecký sekretár zjazdu MUDr. Martin Janík, PhD. Počas slávnostného otvorenia zjazdu na návrh výboru SSLS boli odovzdané ocenenia a medaily jubilujúcim členom spoločnosti (doc. MUDr. Jiřina Bauerová, CSc., doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD., MUDr. František Štuller, PhD.). Cenu za najlepšiu publikáciu za rok 2015 udelil výbor SSLS vedeckej práci publikovanej v odbornom perdiodiku Soudní lékařství s názvom „Konfrontácia poznatkov o koncentrácií alkoholu v krvi a vo vydychovanom vzduchu“ autorov Bauer M, Bauerová J, Šikuta J, Šidlo J.

Vedecký program V. slovensko-českého zjazdu súdneho lekárstva bol rozdelený do deviatich prednáškových blokov. Úvodný, spoločný prednáškový blok otvorila prednáška prof. MUDr. Františka Novomeského, ktorá bola venovaná historickému kontextu nášho odboru, ale najmä súčasnému akademickému stavu na Slovensku s možnými víziami do budúceho obdobia. V ďalších úvodných prednáškach sme boli konfrontovaný zo zaujímavými historickými a technickými pohľadmi na základný nástroj súdneho lekárstva - pitvu. Následne bol vedecký program rozdelený do štyroch paralelných tematicky ladených blokov. Okrem tradičných aktuálnych problémových okruhov, akými boli napríklad strelné poranenia (experimentálna balistika, embólia projektilom, ranivý potenciál plynových zbraní), určovanie času smrti, dopravné nehody (letecké nehody, samovražda havarovaním s motorovým vozidlom), súdnolekárska traumatológia, či problematika náhlych úmrtí a suicidiality, boli prezentované príspevky zaoberajúce sa implementáciou moderných zobrazovacích diagnostických modalít do rutinnej súdnolekárskej praxe. Časť prednášok bola venovaná vybraným klinicko-forenzným (transplantačná medicína) a medicínsko-právnym otázkam (vystupovanie znalca pred súdom). Súčasťou vedeckého programu boli aj aktuálne príspevky z oblasti súdnolekárskej toxikológie, forenznej osteológie a súdnolekárskej histopatológie. Po záverečných prednáškach sa s hosťami rozlúčil doc. MUDr. Svatopluk Loyka, CSc., ktorý zhrnul v pre neho príznačne príjemnom rétorickom pátose základné informácie o zjazde a poďakoval organizátorom za čas a úsilie, ktoré venovali príprave zjazdu.

Hodnotný bol aj spoločenský program zjazdu: možnosť návštevy strelnice s možnosťou výberu zo širokého spektra strelných zbraní a slávnostný spoločensko-pracovný večer v priestoroch hotela Turiec.


Na záver je možné konštatovať, že zjazd mal veľmi dobrú odbornú úroveň. Bohatý a pestrý vedecký program sa snúbil s modernými rokovacími priestormi a príjemným prostredím univerzitného turčianskeho regiónu.

Za organizačný výbor: Martin Janík a Ľubomír Straka


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Soudní lékařství

Číslo 1

2017 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se