K životnému jubileu MUDr. Vladimíra Porubského


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 61, 2016, No. 4, p. 50
Kategorie: Osobní sdělení

Vladimír Porubský sa narodil dňa 20. 7. 1921 v Bratislave. Po skončení štúdia medicíny v roku 1948 začal pracovať ako asistent na Ústave súdneho lekárstva v Bratislave, ktorý v tom čase viedol prof. MUDr. Herman Krsek. Po oboznámení sa s teóriou a praxou súdneho lekárstva sa mu toto zameranie zapáčilo a zostal mu verný viac ako 50 rokov.


V období päťdesiatych rokov minulého storočia MUDr. Porubský vypracoval návrh organizácie súdnolekárskej služby ako samostatného špecializovaného odboru v rámci zdravotníctva na Slovensku. Pre organizačné zabezpečenie a realizáciu svojich návrhov bol menovaný v roku 1955 za prvého experta pre súdne lekárstvo vtedajšieho Povereníctva zdravotníctva na Slovenku. V roku 1960 bola vydaná prvá Smernica o súdnolekárskej službe ako legislatívna báza pre organizáciu a štruktúru súdnolekárskych pracovísk na Slovensku. Na podklade tejto Smernice bola zriadená na fakultných ústavoch, podobne ako na klinikách, funkcia vedúceho odborného lekára – primára. V roku 1961 bol MUDr. Porubský menovaný do tejto funkcie na Ústave súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Komenského Univerzity v Bratislave, ktorú potom zastával až do roku 1990.

Neúnavná práca MUDr. Porubského vo funkcii hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre súdne lekárstvo bola ďalej podkladom aj pre zmenu oficiálnych legislatívnych vyhlášok o konaní pri úmrtí, o obhliadkach mŕtvych, o podmienkach pre výkon pitiev, pre získanie špecializácie v súdnom lekárstve na báze vtedajšieho Ústavu pre doškoľovanie zdravotníckych pracovníkov a iné potrebné normy. Medzi prvými absolvoval špecializáciu zo súdneho lekárstva, ako aj z odboru Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva, ktorá bola potrebná pre zastávanie funkcie. MUDr. Porubský pravidelne prednášal na špecializačných kurzoch, ako aj na celoštátnych odborných podujatiach o potrebe zlepšenia a rozšírenia práce na všetkých súdnolekárskych pracoviskách.

MUDr. Porubský nezanedbával ani vedeckú prácu. Jeho publikovaná práca o štruktúre násilných smrtí na Slovensku, poukázala na nebezpečné narastanie týchto úmrtí a bola podkladom pre preventívne opatrenia. Venoval sa laboratórnemu vyšetrovaniu biologických materiálov, najmä krvných, stôp a ich skupinovej identifikácii. Dlhé roky viedol sérologické laboratórium a jeho práca z tejto oblasti získala v roku 1982 Cenu za najlepšiu publikáciu Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti.

Bol od začiatku svojej činnosti stálym znalcom Krajského súdu v Bratislave, vypracoval množstvo vysoko cenených posudkov v prípadoch násilných smrtí ako aj v prípadoch zisťovania otcovstva na podklade určovania krvných, sérových a enzýmových znakov.

Zastával po dlhé roky významné funkcie v Československej a neskôr v Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti, ktoré mu udelili Čestné členstvo. Celkove mu bolo udelených 14 medailí a iných odborných ocenení. V roku 2010 mu bolo udelené Čestné členstvo Spolku slovenských lekárov v Bratislave a v roku 2011 Cena ministra zdravotníctva SR za rozvoj súdneho lekárstva na Slovensku.

V mimopracovnom živote sa MUDr. Porubský venoval športu, hlavne jachtingu, v ktorom bol dlhé roky činný ako medzinárodný rozhodca. Bolo mu udelených celkovo 29 telovýchovných a športových vyznamenaní.

Vážený pán doktor, milý Vladimír, vzácny priateľ, na záver si dovoľujeme v mene všetkých pracovníkov súdneho lekárstva v Bratislave ako aj členov slovenskej súdnolekárskej a toxikologickej obce zaželať Ti aj do ďalších rokov života pevné zdravie, pohodu a spokojnosť.

Ad multos annos!“

Doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH

ÚSL LF UK


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se