Medzinárodná konferencia


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 59, 2014, No. 4, p. 60
Kategorie: Zpráva ze sjezdu

Topical questions of forensic medical expertise“

V dňoch 25. – 28. septembra 2013 sa konala v rekreačnom komplexe v Sunčanej doline vzdialenej 20 kilometrov od mesta Černivci na Ukrajine medzinárodná konferencia „Topical questions of forensic medical expertise“ organizovaná pracovníkmi „Kafedri sudovoj medicini ta medičnogo pravoznavstva Bukovinskogo deržavnogo medičnogo universitetu“ so sídlom v Černivci.

Konferencia bola organizovaná trochu odlišným spôsobom ako sme bežne v našich podmienkach zvyknutí. Deň 25. september bol určený na príchod, registráciu a neorganizované neformálne posedenie účastníkov v reštaurácii rekreačného komplexu. Každý účastník mal pripravené konferenčné materiály na meno v doskách z pevného materiálu. Dňa 26. septembra prebiehal hlavný program konferencie. Dopoludňajší program začal tromi úvodnými prednáškami „majster-klasami“ prof. Sergija Valerijoviča Leonova z Moskvy o problematike identifikácie so zameraním na stomatologické aspekty a profesorov Oleksandra Grigoroviča Ušenka a Viktora Teodosoviča Bačinského z usporiadajúcej univerzity k problematike využitia laserovej polarimetrie pre zisťovanie vývoja posmrtných zmien v ľudských tkanivách so zameraním na určovanie časového intervalu post mortem a času smrti jedinca. Prezentácie príspevkov boli len formou prednášok, ktoré boli rozdelené do dvanástich sekcií nasledovne: organizačno-metodické problémy a perspektívy súdnolekárskej vedy a praxe, pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie v súdnom lekárstve, náhle úmrtia, otázky súdnolekárskej traumatológie, otázky identifikácie, súdnolekárske aspekty infekčných chorôb, súdnolekárska expertíza závažnosti poškodenia zdravia vo vzťahu k veku, súdnolekárska toxikológia, medicínsko-kriminalistické metódy vyšetrovania, súdnolekárska serológia, nové metódy v súdnom lekárstve a histopatologické metódy v súdnom lekárstve. Každý príspevok bol v programe uvedený v ukrajinskom, ruskom a anglickom jazyku. Napriek tomu, že príspevky boli rozdelené do sekcií, prezentácie prebiehali v jednej kongresovej sále. Čestné predsedníctvo konferencie moderovalo celý odborný program systémom, kto sa práve prihlásil, bol zaradený do poradia a následne vyzvaný k prezentácii, čo má vzhľadom na naše zvyky nádych exotiky. Večer sa konala „Družnja večera“ opäť v reštaurácii komplexu. Na ďalší deň 27. septembra dopoludnia pokračoval už uvedeným systémom odborný program a na poludnie bola konferencia oficiálne ukončená. Popoludnie bolo venované exkurzii a prehliadke mesta Černivci. Dopoludnia dňa 28. septembra nasledoval odchod účastníkov.


Súčasťou odborného programu bol aj workshop tvorený siedmymi prezentáciami firiem s ponukou prístrojového ako aj ďalšieho vybavenia využiteľného v súdnolekárskej praxi a vo forenzných vedách. V rámci odborného programu bolo celkom prezentovaných 66 príspevkov. Najviac prezentácií bolo prezentovaných domácimi autormi – 52, 10 bolo z Ruska, 2 boli z Lotyšska, 1 z Uzbekistanu a zo Slovenska bola prezentovaná vyžiadaná prednáška s organizátormi uspôsobeným názvom „Management of monitoring the mortality rate due to the action of narcotic substances in Slovakia“ autor: J. Šidlo.

Texty prezentovaných prác boli uverejnené v časopise „Bukovinskij medičnij visnik (Bukovian Medical Herald)“, pričom autori mali možnosť zvoliť si rozsah príspevku t.j. počet strán, čo malo vplyv na výšku konferenčného poplatku.

Po zhodnotení odbornej úrovne konferencie a kuloárnych diskusií je možné konštatovať, že po vstupe Ukrajiny do Európskej únie a odbúraní predsudkov sa perspektíva spolupráce s ukrajinskými pracoviskami súdneho lekárstva javí ako veľmi lákavá a prínosná aj pre českých a slovenských súdnych lekárov.

Jozef Šidlo, Bratislava


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Soudní lékařství

Číslo 4

2014 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×