89. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin.


Autoři: J. Šidlo;  J. Šikuta
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 56, 2011, No. 2, p. 29
Kategorie: Zpráva z konference

Účastníkov 89. Dní Nemeckej súdnolekárskej spoločnosti v dňoch 22. až 25. septembra 2010 privítal Berlín, metropola Spolkovej republiky Nemecko. Berlín je so svojimi 3,4 miliónmi obyvateľov nielen najľudnatejším a aj rozlohou najväčším mestom Nemecka, ale zároveň je aj jedným z významných politických, mediálnych, kultúrnych a vedeckých centier Európy. Podujatie sa konalo na pôde súčasnej najväčšej európskej univerzity Charité v roku 300-tého výročia jej založenia a zároveň v roku dvadsiateho výročia znovuzjednotenia Nemecka. S menom Charité v jej historickom kontexte sú spojené mená významných lekárov a vedcov ako Rudolf Virchow, Robert Koch, Ferdinand Sauerbruch, Bernhard von Langenbeck, Theodor Billroth, Emil Adolf von Behring, Paul Ehrlich a ďalších. Mená viacerých významných berlínskych súdnych lekárov ako napr. Johann Ludwig Casper alebo Carl Liman sú spojené okrem Charité aj s menami ďalších berlínskych univerzít – Humboldt-Universität a Freie Universität Berlin. V našich podmienkach je v súčasnosti asi najznámejšou osobnosťou prof. Otto Prokop editor „Atlas der gerichtlichen Medizin“. Príťažlivosť Berlína ako metropoly sa odzrkadlila aj v enormnom počte viac ako 500 účastníkov z viac ako 20 krajín štyroch kontinentov sveta, čo je neobvyklé aj na nemecké pomery. Účastníci sa stretli v predvečer podujatia dňa 21.09.2010, po kontrole stavu úhrady kongresových poplatkov, na „Begrüßungsabend“ v ruinách niekdajšej Posluchárne Rudolfa Virchowa v Berlínskom historickom múzeu medicíny Charité, kde mali možnosť si prezrieť trvalú výstavu morfologických makropreparátov. Odborný program sa konal v Langenbeck-Virchow-Haus neďaleko od historického areálu Universitätsklinikum Charité a mal tradičnú štruktúru. V rámci otváracieho ceremoniálu prehovoril ako prvý predseda organizačného výboru prof. Dr. Michael Tsokos, nasledovali príhovory zástupcov mesta, univerzity, polície a na záver prehovoril prezident Nemeckej spoločnosti súdneho lekárstva prof. Dr. med. Stefan Pollak. Po odovzdaní ocenení pre vedeckých pracovníkov pre rok 2010 nasledovala plenárna prednáška prof. S. D. Ferraru z Padovy o kvalite práce vo forenzných vedách. Podal podrobný prehľad publikačnej činnosti európskych autorov, kde okrem iného poukázal na priepastné rozdiely medzi objemom publikačnej činnosti nemeckých autorov a autorov z ostatných krajín. Odborný program bol zostavený ako obvykle z prác z celého spektra forenzných vied – forenznej patológie, toxikológie, radiológie, genetiky, balistiky, entomológie, tanatológie, klinického súdneho lekárstva, medicínskeho práva, pregraduálnej výučby súdneho lekárstva a varií. Prebehli členské schôdze Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin (Nemeckej spoločnosti súdneho lekárstva), Berufsverband (Profesijného zdruÏenia súdnych lekárov) a Osteuropaverein Rechtsmedizin (Východoeurópskeho spolku súdneho lekárstva). V rámci spoločenskej časti programu sa konalo stretnutie redakčnej a vedeckej rady časopisu „Rechtsmedizin“ pri príležitosti  20. výročia jeho existencie. V rovnakom čase sa zahraniční hostia zo strednej a východnej Európy stretli s niekoľkými členmi Východoeurópskeho spolku súdneho lekárstva na spoločnej večeri. Hlavným bodom spoločenského programu bola slávnostná večera v sále historickej budovy bývalej fabriky „Kalkscheune“, dnes multifunkčného kongresového a zábavného centra. V rámci odborného programu celkove odznelo 153 prednášok a bolo prezentovaných 149 posterov. Využitie radiologických zobrazovacích metód v každodennej súdnolekárskej práci je neustále na vzostupe. Tejto téme bolo venovaných viac ako 20% ústnych prezentácií a viac ako 16% posterových prezentácií.

89. Dni Nemeckej spoločnosti súdneho lekárstva ukončili svojimi príhovormi opäť prof. Michael Tsokos a prof. Stefan Pollak. Definitívnu bodku za podujatím dal krátky „Imbiss“.

Jozef Šidlo, Ján Šikuta, Bratislava


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×