Posudky tělesného poranění při vyšetřování trestného činu


Autoři: A. Gutevska;  Z. Cakar;  A. Duma;  V. Poposka
Působiště autorů: Institute for Forensic Medicine and Criminology, Medical Faculty, Ss. Cyril and Methodius, University, Skopje, R. Macedonia
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 53, 2008, No. 4, p. 51-54

Souhrn

Při každodenní praxi řešení otázek z oblasti medicíny roste potřeba soudně medicínského posudku tělesného poranění během vyšetřování trestného činu. Znalec musí při hodnocení tělesného poranění mít znalosti nejen medicínské, ale musí si být také vědom právních požadavků a norem vyplývajících z Trestního řádu a Trestního zákoníku Makedonské republiky. To umožní znalci přispět k vysvětlení a objasnění určitých skutečností a věcí souvisejících s tělesným poraněním. V tomto článku, na základě citace článku 255 a 256 Trestního řádu Makedonské republiky, je vysvětleno, jak má být znalec soudem správně vybrán. Citováním článku 271 již výše uvedeného Trestního řádu je definován způsob analýzy tělesných poranění a konečně, definování tělesných poranění je vysvětleno citováním článku 130 a 131 Trestního řádu Makedonské republiky, který se týká tělesných a smrtelných poranění. Cílem tohoto článku je vysvětlit způsob vykonávání těchto soudně medicínských posudků, tj. kdo a kdy může být požádán o posouzení tělesného poranění, a dále, jaká je právní a etická zodpovědnost znalce během vykonávání posudku. Dále jsou vysvětleny kroky, podle kterých by měl znalec postupovat při přípravě písemného posudku a vytváření si názoru na druh tělesného postižení. Přesněji je položen důraz na požadavky znalce po vyšetření zraněného, po prozkoumání zdravotnické dokumentace, během posuzování tělesných poranění oběti trestného činu, a na podávání ústního vysvětlení a přednesení názoru během vyšetřování trestného činu.

Klíčová slova:
výběr znalce – znalec – hodnocení tělesných poranění – tělesné poranění – smrtelné poranění


Zdroje

1. Boskovski K.: (1994), „Ekspertus“, Nezavisni izdanija „Djurdja“, Ohrid, 15–29.

2. Duma A., et al.: (2000) „Neophodnosta od eticko-profesionalna ili strucna podobnost na vestoto lice“, Makedonska revija za kazneno pravo i kriminologija, god. 7 br. 1–2, 291-296.

3. Duma A.: (2000) „Sudskata medicina i medicinskata etika“, Priracnik za lekari, „Sovremena dijagnostika i terapija vo medicinata“, Glava XXIX, Skopje, 2102–2149.

4. Gutevska A., Davceva N., Cakar Z., Poposka V., Boskovski K., Duma A.: (2000) „Vestacenje na telesni povredi“, „Policijata, obvinitelstvoto, sudot i advokaturata vo predkrivicnata postapka“, Ohrid, 423–429.

5. Gutevski N.: (1981) „Vestacenje na telesni povredi vo periodot od 1975–1980“, Zbornik na trudovi na XI sobir na Zdruzenieto na sudska medicina na Jugoslavija, Krusevo, 17–34.

6. Janeska B.: (1998) „Sudsko-medicinsko vesto lice i negov izbor“, Makedonska revija za kazneno pravo i kriminologija, god. 5, br. 1, 341–345.

7. Jovanovic R.: (1978) „Sudsko-medicinsko vestacenje (opsta nacela)“, Naucni podmladak, Nis, 7–83.

8. Krivicen zakonik na Republika Makedonija i registar na poimi, (2004) „Sluzben vesnik na RM“ br. 19/04 od 30.03.2004, Skopje.

9. Lukic M., Pejakovic S.: (1981) „Nesto o organizaciji sudsko-medicinskog vestacenja telesnih povreda u krivicnom postupku“, Zbornik na trudovi na XI strucen sobir na Zdruzenieto na sudska medicina na Jugoslavija, Krusevo, 39–44.

10. Otasevic V.: (1997) „Sudsko-medicinski vjestak na raskrscima“, „Prosveta“, Nis, 15–52.

11. Pejakovic S.: (1973) „Nacela sudsko-medicinskog vestacenja“, Sudsko-medicinski komentar Krivicnog zakonika, „Naucna knjiga“ Beograd, 5–53.

12. Pejakovic S.: (1991) „Sudsko-medicinska ekspertiza i lekarska greska pred drustvom i sudom“, „Naucna knjiga“ Beograd, 22–69.

13. Radanov S.: (1997), Sdebna medicina i medicinska deontologia, „Bolid“ EOOD, Sofia, 228–240.

14. Smoljaninova V.M.: (1982), Sudebna medicina, „Medicina“, Moskva, 317–328.

15. Statut na Lekarskata komora, (1994) Kodeks na medicinska deontologija, Skopje.

16. Tasic Milos i saradnici: (2007) „Sudsko medicina“, „Zmaj“, Novi Sad, 221–230.

17. Veljkovic S., et al.: (1981) „Kvalifikacija telesnih povreda u predmetima sudsko-medicinskih odbora“, Zbornik na trudovi na XI strucen sobir na Zdruzenieto na sudska medicina na Jugoslavija, Krusevo, 47–50.

18. Zakon za krivicnata postapka, (2005) objaven vo „Sluzben vesnik na RM“ br. 15 od 7.03.2005 godina.

19. Zecevic D., Krapac D, Palmovic V., Strinovic D., Separovic Z., Skovic Z.: (1985) „Vjestacenje tezine tjelesnih ozljeda u krivicnom postupku“, Zagreb, 3–48.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se