Za profesorem Hájkem


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 53, 2008, No. 2, p. 24
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 9. listopadu 2007 ve věku 88 let zemřel prof. MUDr. Stanislav Hájek, DrSc.

Začátek jeho životní dráhy po maturitě byl poznamenán okupací ČSR a zavřením vysokých škol.

V listopadu 1939 ve 2. ročníku medicíny byl spolu s jinými vysokoškoláky odvlečen do koncentračního tábora Oranienburg – Sachsenhausen. Po propuštění byl pak pracovně nasazen a v posledním roce války pracoval u docenta Stolze na patologii ve Vinohradské nemocnici. Promoval v roce 1947. Nastoupil jako odborný asistent v Ústavu soudního lékařství v Plzni. Při zakládání hygienické větve lékařské fakulty v roce 1952 (dnes 3. lékařská fakulta UK) ho prof. Knobloch, který se stal prvním přednostou Ústavu soudního lékařství na Vinohradech, povolal, aby spolu budovali nově vznikající pracoviště. Po smrti prof. Knoblocha v roce 1957 se ujal vedení ústavu. Zde pak v roce 1961 habilitoval a v roce 1968 byl jmenován profesorem soudního lékařství.

Na podkladě svého rozsáhlého medicínského vzdělání vždy prosazoval především lékařský přístup k problémům  v soudní medicíně. Hlavními tématy jeho vědeckých prací byl fetální hemoglobin, popáleninová choroba a traumatologie. Problematikou popáleninové choroby se zabývala jeho doktorská práce v roce 1964. Publikoval velkou řadu vědeckých prací v odborných časopisech, několik monografií. Monografie „Trauma v soudně lékařské praxi“ vydaná v roce 1986 je ojedinělá především svým originálním přístupem k traumatologické problematice. Vycházel v ní z vlastních zkušeností a byla určena jak soudním lékařům a traumatologům, tak i pracovníkům jiných lékařských oborů, především pro jejich posudkovou činnost. Další rozšířené vydání pod názvem „Příčiny, mechanismus a hodnocení poranění v lékařské praxi“ vyšlo v roce 1996.

Prof. Hájek byl čestným členem Československé soudně lékařské společnosti JEP, titulárním členem Academia Internationalis medicinae legalis et medicinae socialis, členem korespondentem Polskie Towarzystwo medycyny sadovej i kryminologii. Byl nositelem bronzové medaile Karlovy univerzity.

Prof. Hájek byl velmi oblíbeným učitelem. Pedagogickou práci považoval za svůj prvořadý úkol. Vydal řadu skript pro mediky. Byl členem komise pro udělování hodností kandidátů a doktorů věd a autorem spousty oponentských posudků kandidátských a doktorských prací.

Suchý výčet fakt však nemůže ani zdaleka vystihnout jeho osobnost. Byl ke každému velmi ohleduplný, vlídný, s pochopením pro druhého v jeho starostech a obtížích. Byl nejvýše čestným a zásadovým člověkem, který neměnil svoje postoje za žádnou cenu. Pod jeho vedením byl Ústav soudního lékařství 3. lékařské fakulty UK velmi respektovaným pracovištěm nejen v soudně lékařské obci.

Po odchodu z místa přednosty ještě pracoval na fakultě jako profesor konzultant a začátkem devadesátých let byl předsedou rehabilitační komise na fakultě. V posledních letech svého života byl vážně nemocen a toto těžké životní období bral velmi statečně a snášel trpělivě.

Loučíme se s panem profesorem Hájkem jménem jeho přátel a spolupracovníků a děkujeme za všechno, co vykonal.

Prof. MUDr. Jiří  Štefan, DrSc.


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×