Prof. MUDr. František Novomeský, PhD., 60-ročný


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 53, 2008, No. 1, p. 14
Kategorie: Osobní zprávy

Súdnolekárske pracovisko v Martine bolo založené v roku 1965 v súvislosti so vznikom pobočky bratislavskej Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Odborne a organizačne sa vedenia nového súdnolekárskeho fakultného pracoviska ujal prof. Lukáči z Košíc. V ďalšom období výučbu predmetu súdne lekárstvo na neskôr už samostatnej Lekárskej fakulte UK v Martine viedol a odborne garantoval prof. Kokavec z bratislavského Ústavu. Ústav sa postupne personálne rozširoval a od roku 1974 je pracovisko v samostatnej budove, kde sídli až doposiaľ. Tu už Ústav súdneho lekárstva LF UK v Martine začal plniť svoje úlohy v celom rozsahu. Neskôr bol vedením ústavu dočasne poverený doc. Korman taktiež z bratislavského súdnolekárskeho pracoviska.

Rok 1980 je zlomovým  medzníkom pre Martin, pretože v tomto roku prichádza patológ MUDr. František Novomeský, CSc., z Ústavu patologickej anatómie LF UK v Martine. V roku 1984 sa stal prvým riadnym prednostom Ústavu a je ním dodnes. V roku 1984 bol vymenovaný za docenta, potom v roku 1994 riadne habilitoval a v roku 1995 bol inaugurovaný v Prahe za riadneho profesora pre súdne lekárstvo. Prof. Novomeský je jediným profesorom súdneho lekárstva v Slovenskej republike. Príchod prof. Novomeského znamená nebývalý rozkvet pracoviska. V súčasnosti Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a Súdnolekárske pracovisko ÚDZS v Martine vytvárajú spoločné vysoko profesionálne a mienkotvorné súdnolekárske pracovisko v Slovenskej republike. Na Ústave pracuje osem lekárov, z toho traja s vedeckou hodnosťou „PhD.“, ďalej traja vysokoškoláci-nelekári. Prednosta prof. Novomeský bol úspešným školiteľom šiestich doktorandov, ktorí získali titul „PhD.“, ďalší dvaja pracovníci pokračujú v doktorandskom štúdiu, ďalej bol garantom úspešnej profesorskej inaugurácie.  Prof. Novomeský je čestným členom Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti, hlavným odborníkom pre súdne lekárstvo Ministerstva zdravotníctva SR, je zástupcom Slovenskej republiky v Európskej rade súdneho lekárstva (European Council of Legal Medicine) a členom redakčnej rady česko-slovenského časopisu „Soudní lékařství“. Angažoval sa aj v akademickej sfére ako prodekan Jesseniovej lekárskej fakulty.

jp_1533_f_1
jp_1533_f_1

Prednosta je jediným súdnym znalcom v špecializácii hyperbarická a potápačská medicína. V tomto prioritnom vedeckom zameraní ústavu boli publikované a prednášané početné práce aj na medzinárodných fórach. Metodika pitvy v prípade smrteľnej potápačskej nehody, navrhnutá a presadzovaná prednostom, je medzinárodne akceptovaná ako štandardný postup.

Výučba predmetu súdne lekárstvo sa pre študentov Jesseniovej lekárskej fakulty UK realizuje v jazyku slovenskom a anglickom. Všetko uvedené je obrovskou zásluhou nášho jubilanta.

Prof. Novomeský je excelentným a nenapodobiteľným rečníkom, ktorý brilantne ovláda rétoriku a jeho pútavé prednášky lákajú študentov medicíny aj lekárov. Je vynikajúcim učiteľom, ktorý sa takmer otcovsky stará o mladších kolegov zo širokého regiónu. Je dobrodincom a vzácnym priateľom, na ktorého sa možno vždy úplne spoľahnúť a je skvelým spoločníkom so zmyslom pre humor a v spoločnosti pri poháriku robí náladu a vie sa obdivuhodne relaxovať.

Prof. Novomeský má hobby a profesiu navyše – je to potápanie a s ním spojené vzrušujúce zážitky z podmorského sveta. Je unikátnym súdnym lekárom, ktorý súčasne zachraňuje životy svojich kolegov potápačov a je v problematike potápačskej a hyperbarickej medicíny špičkovým konzultantom na medzinárodnej úrovni. Svoje zážitky a skúsenosti dokumentuje a publikuje.

Ďalším krásnym hobby prof. Novomeského je hudba – je hráčom na benjo na profesionálnej úrovni aj so svojou dixie-kapelou nadšencov rovesníkov.

Prof. Novomeský je odborníkom európskeho, ba svetového formátu a nevídanou charizmatickou osobnosťou, ktorú si rodina súdnych lekárov na Slovensku vysoko váži.

Vážený pán profesor, amice mi honoratissime et carissime, drahý priateľu. Pri tejto vzácnej príležitosti Ti v mene Výboru Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti, všetkých kolegov, spolupracovníkov, doktorandov, habilitantov, inaugurantov,  chceme poďakovať za priazeň, ochotu, podporu a nezištnú pomoc. Z úprimného srdca Ti želáme čo najlepšie zdravie a kondíciu, stále sviežu, mladícku, tvorivú myseľ, šťastné chvíle, pohodu, radosť z ďalších úspechov, ďalšie vzrušujúce zážitky z potápania a všetko najlepšie po mnoho ďalších rokov.

Ad multos annos!

Výbor Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se