Prof. MUDr. František Novomeský, PhD., 60-ročný


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 53, 2008, No. 1, p. 14
Kategorie: Osobní zprávy

Súdnolekárske pracovisko v Martine bolo založené v roku 1965 v súvislosti so vznikom pobočky bratislavskej Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Odborne a organizačne sa vedenia nového súdnolekárskeho fakultného pracoviska ujal prof. Lukáči z Košíc. V ďalšom období výučbu predmetu súdne lekárstvo na neskôr už samostatnej Lekárskej fakulte UK v Martine viedol a odborne garantoval prof. Kokavec z bratislavského Ústavu. Ústav sa postupne personálne rozširoval a od roku 1974 je pracovisko v samostatnej budove, kde sídli až doposiaľ. Tu už Ústav súdneho lekárstva LF UK v Martine začal plniť svoje úlohy v celom rozsahu. Neskôr bol vedením ústavu dočasne poverený doc. Korman taktiež z bratislavského súdnolekárskeho pracoviska.

Rok 1980 je zlomovým  medzníkom pre Martin, pretože v tomto roku prichádza patológ MUDr. František Novomeský, CSc., z Ústavu patologickej anatómie LF UK v Martine. V roku 1984 sa stal prvým riadnym prednostom Ústavu a je ním dodnes. V roku 1984 bol vymenovaný za docenta, potom v roku 1994 riadne habilitoval a v roku 1995 bol inaugurovaný v Prahe za riadneho profesora pre súdne lekárstvo. Prof. Novomeský je jediným profesorom súdneho lekárstva v Slovenskej republike. Príchod prof. Novomeského znamená nebývalý rozkvet pracoviska. V súčasnosti Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a Súdnolekárske pracovisko ÚDZS v Martine vytvárajú spoločné vysoko profesionálne a mienkotvorné súdnolekárske pracovisko v Slovenskej republike. Na Ústave pracuje osem lekárov, z toho traja s vedeckou hodnosťou „PhD.“, ďalej traja vysokoškoláci-nelekári. Prednosta prof. Novomeský bol úspešným školiteľom šiestich doktorandov, ktorí získali titul „PhD.“, ďalší dvaja pracovníci pokračujú v doktorandskom štúdiu, ďalej bol garantom úspešnej profesorskej inaugurácie.  Prof. Novomeský je čestným členom Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti, hlavným odborníkom pre súdne lekárstvo Ministerstva zdravotníctva SR, je zástupcom Slovenskej republiky v Európskej rade súdneho lekárstva (European Council of Legal Medicine) a členom redakčnej rady česko-slovenského časopisu „Soudní lékařství“. Angažoval sa aj v akademickej sfére ako prodekan Jesseniovej lekárskej fakulty.

jp_1533_f_1
jp_1533_f_1

Prednosta je jediným súdnym znalcom v špecializácii hyperbarická a potápačská medicína. V tomto prioritnom vedeckom zameraní ústavu boli publikované a prednášané početné práce aj na medzinárodných fórach. Metodika pitvy v prípade smrteľnej potápačskej nehody, navrhnutá a presadzovaná prednostom, je medzinárodne akceptovaná ako štandardný postup.

Výučba predmetu súdne lekárstvo sa pre študentov Jesseniovej lekárskej fakulty UK realizuje v jazyku slovenskom a anglickom. Všetko uvedené je obrovskou zásluhou nášho jubilanta.

Prof. Novomeský je excelentným a nenapodobiteľným rečníkom, ktorý brilantne ovláda rétoriku a jeho pútavé prednášky lákajú študentov medicíny aj lekárov. Je vynikajúcim učiteľom, ktorý sa takmer otcovsky stará o mladších kolegov zo širokého regiónu. Je dobrodincom a vzácnym priateľom, na ktorého sa možno vždy úplne spoľahnúť a je skvelým spoločníkom so zmyslom pre humor a v spoločnosti pri poháriku robí náladu a vie sa obdivuhodne relaxovať.

Prof. Novomeský má hobby a profesiu navyše – je to potápanie a s ním spojené vzrušujúce zážitky z podmorského sveta. Je unikátnym súdnym lekárom, ktorý súčasne zachraňuje životy svojich kolegov potápačov a je v problematike potápačskej a hyperbarickej medicíny špičkovým konzultantom na medzinárodnej úrovni. Svoje zážitky a skúsenosti dokumentuje a publikuje.

Ďalším krásnym hobby prof. Novomeského je hudba – je hráčom na benjo na profesionálnej úrovni aj so svojou dixie-kapelou nadšencov rovesníkov.

Prof. Novomeský je odborníkom európskeho, ba svetového formátu a nevídanou charizmatickou osobnosťou, ktorú si rodina súdnych lekárov na Slovensku vysoko váži.

Vážený pán profesor, amice mi honoratissime et carissime, drahý priateľu. Pri tejto vzácnej príležitosti Ti v mene Výboru Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti, všetkých kolegov, spolupracovníkov, doktorandov, habilitantov, inaugurantov,  chceme poďakovať za priazeň, ochotu, podporu a nezištnú pomoc. Z úprimného srdca Ti želáme čo najlepšie zdravie a kondíciu, stále sviežu, mladícku, tvorivú myseľ, šťastné chvíle, pohodu, radosť z ďalších úspechov, ďalšie vzrušujúce zážitky z potápania a všetko najlepšie po mnoho ďalších rokov.

Ad multos annos!

Výbor Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Soudní lékařství

Číslo 1

2008 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
nový kurz
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se