Hodnocení závažnosti otřesu mozku a poruchy zdraví pomocí monitorování hladin neuron specifické enolázy a proteinu S-100b v séru


Evaluation of Relevance in Concussion and Damage of Health by Monitoring of Neuron Specific Enolase and S-100b Protein

Introduction:
Proteins released to the circulation from affected glial (neuron specific enolasis, NSE) or ganglial cells (S-100b protein) during traumatic brain injury might be used in diagnosis of traumatic brain injury in cases with negative finding on computer tomography scan (concussion) or in patients where the serious clinical status does not corresponde with mild changes on CT scan (diffuse axonal injury, DAI). Classification of DAI according Gennarelli considered the concussion as lower degree of DAI.

Materials and method:
15 patients were divided into group I of mild conccussion (n=3) with 1-day duration of hospitalisation, group II of serious concussion (n=4) with more days duration of hospitalisation with negative findings on CT scan and group III of patients with diagnosis of DAI (n=8). Blood samples were investigated by immunoanalysis for NSE and protein S-100b (Elecsys 2010, Roche).

Results:
Values of NSE (16.30 ± 2.33 vs. 110.48 ± 34.99 vs. 24.07 ± 6.29 μg/l), and protein S-100b (0.207 ± 0.03 vs. 0.945 ± 0.69 vs. 0.736 ± 0.36 μg/l) overdrow the reference value in cases of group I, II, and III. We discuss the biomechanics of trauma and the blood brain barrier damage in comparison with values of NSE and S-100b protein.

Conclussion:
We proved the significantly higher values of the NSE in group of serious concussion compared to group of DAI. We demonstrated that concussions in some cases lead to serious damage of health.

Key words:
concussion – diffuse axonal injury - neuron specific enolasis – S-100b protein – damage of health


Autoři: D. Vajtr 1,2;  R. Průša 2;  J. Kukačka 2;  L. Houšťava 3;  F. Šámal 3;  M. Pelichovská 4;  P. Strejc 1;  P. Toupalík 5
Působiště autorů: Ústav soudního lékařství a toxikologie UK 1. LF a VFN, Praha 1;  Ústav klinické biochemie a patobiochemie UK 2. LF a FN Motol, Praha 2;  Klinika neurochirurgie UK 3. LF a FN Královské Vinohrady, Praha 3;  Klinika anesteziologie a resuscitace UK 2. LF a FN Motol, Praha 4;  Ústav soudního lékařství 2. LF UK, Praha 5
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 52, 2007, No. 3, p. 43-46

Souhrn

Úvod:
Proteiny uvolňující se z poškozených gangliových (neuron specifická enoláza, NSE) a gliových buněk (protein S-100b) do cirkulace mohou být využívány v diagnostice poranění mozku u případů s negativním nálezem na CT (komoce) nebo u pacientů, kde závažný klinický stav neodpovídá minimálnímu nálezu na CT (difuzní axonální poranění, DAI). Klasifikace axonálního poranění podle Gennarelliho uvádí komoce jako nižší stupeň DAI.

Materiál a metody:
Celkový soubor 15 pacientů s poraněním hlavy byl rozdělen na skupinu I s komocí lehkého stupně (n = 3) s 1denní hospitalizací, skupinu II s komocí závažného stupně s 3denní hospitalizací (n = 4) a skupinu III pacientů s DAI (n = 8). Ve vzorcích krve u těchto pacientů byla imunochemicky stanovena NSE a protein S-100b (Elecsys 2010, Roche).

Výsledky:
Hodnoty proteinu NSE (16,30 ± 2,33 vs. 110,48 ± 34,99 vs. 24,07 ± 6,29 μg/l) a S-100b (0,207 ± 0,03 vs. 0,945 ± 0,69 vs. 0,736 ± 0,36 μg/l), přesahují referenční interval u skupiny I, II a III. Diskutujeme biomechaniku poranění a poškození hematoencefalické bariéry ve vztahu k hodnotám NSE a proteinu S-100b.

Závěr:
Prokázali jsme statisticky významně vyšší hodnoty NSE u skupiny závažného otřesu mozku oproti skupině pacientů s DAI. Potvrdili jsme, že komoce v některých případech vede k poruše zdraví.

Klíčová slova:
komoce – difuzní axonální poranění – neuron specifická enoláza – protein S100B – porucha zdraví


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se