Záchyt a identifikace budivých a psychedelických bází ve formě acetylderivátů pomocí GC-MS


Screening and Identification of Stimulant and Psychedelic Drugs as Acetylderivatives by GC-MS

With the increasing number of abused stimulant and psychedelic drugs, along with so called „dance drugs“ and „new synthetic drugs“ available on the Czech illegal market, there is a need to update methods in toxicological laboratories and therefore it is necessary to develop and optimalize screening and identification procedures for new toxic substances appearing in the laboratory practice. It is well known that relatively popular commercial screening immunoassays have some limits: for instance restricted amount of detectable substances, specificity and sensitivity of detection. Therefore, it is mandatory to combine or complete them with more specific methods based on a different principle. In this paper we have focused on collecting useful analytical data to introduce or complete the system of detection and identification of unknown drugs and their metabolites which can appear in biological samples by using gas chromatographymass spectrometry (GC-MS) after preparation of relevant acetylated derivatives. The collection of experimental data involves retention indexes and mass spectra of acetylated phenylalkylamines, tryptamines and piperazines and some of their metabolites. These data are fundamental for laboratory diagnostics of drugs of abuse or intoxication and they can be useful for practical application in a number of toxicological laboratories. The mean limit of detection 0.1 ng analyte injected to GC-MS is low enough to allow the method to be successfully applied to real toxicological samples.

Key words:
toxicological analysis, GC-MS, derivatives of amphetamine, phenylalkylamine, tryptamine, piperazine


Autoři: M. Szkutová;  M. Balíková *
Působiště autorů: Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 51, 2006, No. 4, p. 55-66

Souhrn

S rostoucím počtem různých zneužívaných stimulačních a psychedelických látek, mezi nimi i tzv. „tanečních či nových syntetických drog“, dostupných také na ilegálním trhu v ČR, roste i potřeba aktualizace metod v toxikologických laboratořích a tedy potřeba zavést či rozšířit vhodný záchytový a identifikační systém pro nově se objevující noxy v laboratorní praxi. Je známo, že poměrně rozšířené komerční imunochemické detekční testy mají svá omezení, např. co se týče rozsahu detekovatelných nox, specifity a citlivosti detekce, a je třeba je kombinovat či doplňovat s metodami jiného typu. Proto jsme se v předkládané práci zaměřili na shromažďování užitečných analytických dat potřebných k zavedení či doplnění detekčního a identifikačního systému předem neznámých nox a jejich metabolitů objevujících se v biologických vzorcích s využitím metod na principu plynová chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) po přípravě příslušných acetylderivátů. Soubor experimentálních dat představuje retenční indexy a hmotnostní spektra acetylovaných fenylalkylaminů, tryptaminů či piperazinů a některých jejich metabolitů. Tato data jsou základem pro laboratorní diagnostiku abúzu či intoxikací a mohou být užitečná pro praktické uplatnění v řadě toxikologických laboratoří. Průměrná mez detekce 0,1 ng analytu v nástřiku je dostatečně nízká, aby metoda mohla být úspěšně aplikovaná na reálné toxikologické vzorky.

Klíčová slova:
toxikologické analýzy, GC-MS, deriváty amfetaminů, fenylalkylaminy, tryptaminy, piperaziny


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se