Obsah psilocybinu a psilocinu v některýchdruzích hub


Content of Psilocybin and Psilocin in some Species of Macromycetes

Psilocin and psilocybin are psychoactive components of mushrooms of the genus Psilocybe andmany others (Panaeolus, Inocybe, Pluteus etc.). In our republic, several species of Psilocybe witha high content of these components can be found. In the present study, we give a semiquantitativecontent of psilocin and psilocybin in some of our mushrooms in dry substance (Psilocybe semilanceata,Psilocybe bohemica, Psilocybe arcana, Psilocybe cyanescens, Panaeolus acuminatus sensuRicken, Inocybe haemacta and Pluteus salicinus). For quantification, the GC/MS instrumentationwas applied. Psilocin and psilocybin were silylated by the derivatization agent N-methyl-N-trimethylsilyltrifluoroacetamide.As an internal standard, 5-methoxytryptamin was used. The results ofthis study prove the presence of at least three species of Psilocybe with a high content of psychoactivecomponents growing in our republic: Psilocybe semilanceata, Psilocybe bohemica and Psilocybearcana.

Key words:
Hallucinogenic mushrooms – Psilocybe – Psilocin – Psilocybin – GC/MS analyses


Autoři: J. Stříbrný 1;  J. Borovička 2;  M. Sokol 1
Působiště autorů: Ústav leteckého zdravotnictví, Gen. Píky 1, Praha 6, 160 60 2Česká mykologická společnost, Karmelitská 14, Praha 1, 118 1
Vyšlo v časopise: Soud Lék., , 2003, No. 3, p. 45-49
Kategorie: Články

Souhrn

Psilocin a psilocybin jsou psychoaktivní složky některých druhů lysohlávek (Psilocybe) a několikadalších druhů z rodů kropenatec (Panaeolus), vláknice (Inocybe), štítovka (Pluteus) aj. Na našemúzemí roste několik druhů lysohlávek s vysokým obsahem těchto látek. V předložené práci jesemikvantitativně stanoven obsah psilocinu a psilocybinu v některých našich houbách v sušině(lysohlávka kopinatá, lysohlávka česká, lysohlávka tajemná, lysohlávka modrající, kropenatecRickenův, vláknice růžovějící a štítovka vrbová). Pro kvantifikaci byla použita GC/MS instrumentace,psilocin a psilocybin byly silylovány derivatizačním činidlem N-methyl-N-trimethylsilyltrifluoracetamidem(MSTFA). Jako vnitřní standard byl použit 5-methoxytryptamin. Výsledky tétostudie ukazují na výskyt nejméně tří druhů lysohlávek s vysokým obsahem psychoaktivních látek,které rostou na našem území. Je to lysohlávka kopinatá, česká a tajemná.

Klíčová slova:
halucinogenní houby – lysohlávky – psilocin – psilocybin – GC/MS analýza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se