LIEKOVÉ LIMITY Z POHĽADU REVÍZNEHO LEKÁRA


Limits for Medicine Expenses from the Pointof Revisory Medical Officer

Problems of introduction of drug costs limits for the health establishments in the Czech Republic and in Slovakia are analysed.Ministry of Health of Slovakia assessed in October 2002 material “Actualisation of the drug policy of the Ministry of Health ofthe Slovak Republic”, which brings an intention to introduce both the drug costs limits and systemic support of expedientpharmacotherapy. No part has been actualised yet. In contrary to that, no concept of drug policy has been published in CR;however, drug costs limits have been introduced as a part of agreements on the value of treatment units and value of therefunding of health care. In the Czech Republic, effects of such regulations have not been systematically evaluated and thesystemic support of expedient pharmacotherapy (beside singular cases) has not been performed. In conclusions somepathways for possible development towards rational regulations, beneficial both for the patient, physician and administrator ofpublic finances are suggested.

Key words:
drug policy – regulation of drug costs – drug costs limits – expedient pharmacotherapy


Autoři: M. Prokeš 1;  K. Kafková 2
Působiště autorů: Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 2Všeobecná zdravotná poisťovňa SR 1
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., , 2003, č. 2, s. 19-23
Kategorie: Články

Souhrn

Článek popisuje problematiku spojenou se zaváděním lékových limitů pro zdravotnická zařízení v České republice a naSlovensku. Ministerstvo zdravotnictví SR v říjnu 2000 vydalo materiál Aktualizácia koncepcie liekovej politiky MZ SR, ve kterémplánuje zavádět jak lékové limity, tak i systematickou podporu účelné farmakoterapie. Zatím nic z toho nebylo realizováno.V České republice naopak žádná koncepce lékové politiky vydána nebyla, přesto byly lékové limity zavedeny, a to jako součástdohod v rámci dohodovacích řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče. Výsledky těchto regulací nejsou systematickyvyhodnocovány a podpora účelné farmakoterapie v ČR není, až na ojedinělé výjimky prováděna. Na závěr jsou navrženycesty, jimiž by bylo možno postupovat směrem k racionálním regulacím, které by byly přínosné pro pacienta, lékaře i správceveřejných financí.

Klíčová slova:
léková politika – regulace nákladů na léky – lékové limity – účelná farmakoterapie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se