HODNOCENÍ POSTURÁLNÍHO VÝVOJE PO OBDOBÍ UKONČENÉ VERTIKALIZACE


Evaluation of Postural Development after the Period of Completed Verticalization

In the period after completed verticalization of the child there is no agreement with the evaluation of the level of postural maturity. The postural maturity is especially dominated by maturation of CNS, but its evaluation is difficult due to the motor development at this age, which is already significantly influenced by learning (ensuing from affectivity of the individual and the influence of environment). In the first months after verticalization has been reached, there is a rapid development of postural abilities of the child and it is important to select a suitable way of evaluation for early beginning of suitable therapy in cases, where the dynamics of motor evolution of the child is disturbed. The early therapy is the prerequisite for prevention of the origin of functional and structural disorders of locomotor apparatus originating in the period of increased postural load (e.g. at the beginning of school attendance or aimed locomotor activity).

Key words:
postural development, verticalization, developmental standards, testing systems


Autoři: T. Nováková;  K. Faladová
Působiště autorů: FTVS UK, katedra fyzioterapie, Praha vedoucí katedry doc. PaedDr. D. Pavlů, CSc.
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 13, 2006, No. 4, pp. 185-189.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

V období po ukončené vertikalizaci dítěte je hodnocení úrovně posturální zralosti nejednotné. Posturální zralost je dána zejména dozráváním CNS, ale její hodnocení je obtížné, protože motorický vývoj v tomto věku je již významně ovlivněn i učením (vyplývající z afektivity jedince a i vlivu prostředí). V prvních měsících po dosažení vertikalizace dochází k rychlému rozvoji posturálních schopností dítěte a je třeba zvolit vhodný způsob jejich zhodnocení tak, aby bylo možné v případě porušení dynamiky motorického vývoje dítěte zahájit nezbytnou terapii. Časná terapie je základem předcházení vzniku funkčních i strukturálních poruch hybného aparátu vznikajících v období se zvýšenou posturální zátěží (např. začátek školní docházky či cílené pohybové aktivity).

Klíčová slova:
posturální vývoj, vertikalizace, vývojové normy, testovací systémy


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 4

2006 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se