REHABILITACE FUNKCÍ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE PO ÚRAZECH MÍCHY S POUŽITÍM ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU PRŮTOKU


Rehabilitation of Sphincter and Destrusor Bladder Control Reflex after Injuries to Spinal Cord Using Electr onic Regulator of Flow

Practical attempt to solve the problems connected with miction disorders, caused by paralysis of control or effector structures taking part in the process of controlling urine accumulation and excretion, was presented in the study. On the basis of neurophysiological premises a prototype electronic appliance was designed and constructed. In the appliance the pressure of urine on the walls of bladder acts as a stimulus to bladder control reflex. The parameters of the given pressure and urine outflow are controlled by a pressure sensor and an electromagnetic valve. An electronic system controls the valve and optimises between the value given by a doctor and current sensor indication. Volumetric urine parameters generate sound signals, making the patient aware of the degree of bladder filling, and enable additional conditioning of sphincter and destrusor reflex in regenerating (after injury) spinal cord. The appliance, apart from hygienic and practical virtues, enables much more effective rehabilitation exercises, aimed at regaining the miction control and far more quicker process of reflex conditioning.

Key words:
rehabilitation of the pass water reflex, bionic artificial, amplification of the conditioned reflex, biomedical engineering


Autoři: DyszkiewiczA. 1,2;  K. Imielski 2
Působiště autorů: Institut informatiky Slezské univerzity, Sosnowiec, Polsko 1;  Laboratorium Biotechnologii, Polsko 2
Vyšlo v časopise: Rehabil. fyz. Lék., 12, 2005, No. 1, pp. 34-40.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Práce uvádí praktický pokus o vyřešení problému poruch mikce, nastalých v důsledku výpadku řídících center nebo efektorů, činných v procesech ovládání močového měchýře. Na základě neurofyziologických předpokladů bylo navrženo a sestrojeno zařízení, v němž tlak moče na stěny měchýře je podnětem pro zpevnění reflexu kontroly mikce. Průtok moče je řízen elektromagnetickým ventilem, který pomocí elektronického regulátoru reaguje na rozdíl mezi momentálním tlakem moče a hodnotou nastavenou lékařem. Zařízením generovaný zvukový signál, závislý na množství moče v měchýři, usnadňuje cvičení míšních reflexů v průběhu rehabilitace po úrazech. Zařízení, kromě praktických a hygienických výhod, výrazně zvyšuje účinnost rehabilitace, zamířené na navrácení kontrolované mikce. Klinické zkoušky, provedené s pacienty po úrazech míchy, ukázaly výrazně rychlejší vznik požadovaného reflexu.

Klíčová slova:
funkční rehabilitace močového měchýře, bionická protéza, zpevňování reflexů, biomedické inženýrství


Štítky
Fyzioterapie Rehabilitační a fyzikální medicína Tělovýchovné lékařství

Článek vyšel v časopise

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Číslo 1

2005 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se