Klinická onkologie - Číslo 3/2014

Editorial

155
Velmi pozdní následky radioterapie –  limitující faktor současných radioterapeutických technik

Přehled

161
Velmi pozdní následky radioterapie –  limitující faktor současných radioterapeutických technik

J. Kubeš, P. Vítek, K. Dědečková, B. Ondrová

166
Neoadjuvantní chemoradioterapie karcinomu rekta v kombinaci s inhibitory receptoru pro růstový epidermální faktor

I. Richter, J. Dvořák, J. Bartoš

173
Prehľad vplyvu polymorfizmov receptora vitamínu D na vznik a progresiu malígneho melanómu

I. Špaková, M. Bilecová‑ rabajdová, M. Zábavníková, P. Urban, M. Mareková


Původní práce

178
Analýza celkového přežití a celkového bezpříznakového přežití u pacientek s luminálním karcinomem A v závislosti na TNM stadiu

G. S. Borges, P. H. Colchon, M. C. Staak Jr., F. Girardi, Ch. K. Rosar, F. M. Zamboni, Grazziotin L. F. S., J. R. Rebello, M. A. Ribeiro, G. C. Felippe, R. K. Rovere

183
Molekulárně cytogenetická analýza chromozomových aberací v buňkách nízkostupňových gliomů a její přínos pro klasifikaci nádoru

H. Lhotská, Z. Zemanová, F. Kramář, L. Lizcová, K. Svobodová, Š. Ransdorfová, D. Bystřická, Z. Krejčík, P. Hrabal, A. Dohnalová, M. Kaiser, K. Michalová

192
Analýza nákladů na radioterapii v lůžkové péči – hledání vhodných prediktorů pro potřeby nového prospektivního úhradového modelu

J. Šedo, M. Bláha, T. Pavlík, P. Klika, L. Dušek, T. Büchler, J. Abrahámová, V. Šrámek, P. Šlampa, L. Komínek, P. Pospíšil, O. Sláma, R. Vyzula


Kazuistika

203
Invertovaný papilóm a jeho zriedkavé formy

G. Bugová, M. Jeseňák, P. Wallenfels, B. Ondrušová, A. Hajtman

207
Kazuistika pacienta se značně pokročilým a diseminovaným karcinomem žaludku léčeným preparátem S-1

J. Katolická, S. Rotnáglová, J. Vaníček


Sdělení

210
Nádorová onemocnění ve starším věku

J. Petera, L. Dušek

219
Role bevacizumabu ve druhé linii léčby glioblastomu –  zmařené naděje?

R. K. Rovere


Onkologie v obrazech

221
Makroglosie jako příznak onemocnění kostní dřeně

M. Eid, P. Szturz, Z. Čermáková, Z. Adam, J. Mayer


222
Soutěž na podporu autorských týmů publikujících v zahraničních odborných titulech
223
Soutěž o nejlepší práci

Informace z České onkologické společnosti

220
Informace z České onkologické společnosti

Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se