K POJETÍ GERIATRICKÉ MEDICÍNY .,A DIFERENCOVANE GERIATRICKE PECE


A Concept of Geriatric Medicine and Differentiated Geriatric Care

The concept of geriatric medicine as a differentiated care of geriatric patients is discussed. Essential is the conception of a geriatric patient, endangered by specific geriatric risks and profifing from the specific geriatric care and regimen. Within the institutional geriatric elements, methodological issues of the development of the geriatric care namely the acute geriatric hospital wards in and subacute hospital wards are stressed. Significance of paramedic personnel (nurses, ocupational therapy) in geriatric care is given and the necessity of follow up and long-term hospital care as well as primary non-medical care and community centers is shown. The potenciál of the district geriatric nurses employed by community centers parallel to the home care agencies is mentioned.

Key words:
geriatric, aging, hospitalism, home care, geriatric nurses, occupational therapy, physical abilities.


Autoři: Z. Kalvach
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 679-684
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem je pojetí geriatrické medicíny jako diferencované péče o geriatrické pacienty. Základem je pojetí geriatrického pacienta, ohroženého specifickými geriatrickými riziky a profitujícího ze specifického geriatrického přístupu a režimu. Z institucionalizovaně geriatrických prvků jsou zdůrazněny jako metodologická východiska rozvoje geriatrické péče především akutní geriatrická nemocniční oddělení a postakutní oddělení následné péče. Zdůrazněn je význam zdravotníků nelékařů (ošetřovatelství, ergoterapie) v geriatrické péči a nezbytnost posilování jejich kvalifikovanosti a kompetencí jak v následné a dlouhodobé péči ústavní, tak v primární péči nelékařské, respektive v péči komunitní. Zmíněn je potenciál okrskových geriatrických sester pracujících pro místní správu mimo agentury domácí péče.

Klíčová slova:
geriatrie, stárnutí, hospitalizmus, domácí péče, geriatrické sestry, ergoterapie, funkční stav.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se