LIEČBA A PREVENCIA GASTROINTESTINÁLNYCHKOMPLIKÁCIÍ VYVOLANÝCH NESTEROIDOVÝMIANTIFLOGISTIKAMI


Treatment and Prevention of Gastroduodenal Complications of Non-ste-roidal Antiinflammatory Drugs

The aim of our study
is to give a survey of the most efficient methods for treatment and prevention of non-steroidalanti-inflammatory drug (NSAID)-induced gastrointestinal adverse in cases when antiphlogistic treatment cannot bediscontinued due to active and progressive joint disease. Analysis of published studies shows that, the proton pumpinhibitors (omeprazole) are the most efficient agents in treatment of gastric and duodenal ulcers induced by NSAIDs.The analysis shows a reliable effect of prostaglandin analogues (misoprostol) as well. Prostaglandin analogues(misoprostol) proved the most effective in treatment of gastric erosions.Prophylaxis of adverse gastrointestinal mucosal abnormalities can be primary or secondary. Secondary preventionis intended for patients with gastrointestinal symptoms or those treated for mucosal defects (ulcer, erosions). Thestandard prevention using H2 - antagonists or sucralphate does not provide sufficient protection against NSAID inthese patients, but omeprazole reduces the chance of a peptic lesion relapse.Primary prevention is intended for patients with a higher risk of gastrointestinal complications (age above 60,history of peptic ulcer, a higher dose of NSAID, simultaneous treatment with glucocorticoids or anticoagulants).Diclofenac with misoprostol and nabumetone reduce the incidence of gastroduodenal ulcers and their complicationsin short-term as well long-term studies. Meloxicam reduces the incidence of gastroduodenal mucosal abnormalitiesis short-term studies. Nimesulide is associated with a lower incidence of adverse gastrointestinal events, but the factis that, reliable data on gastroduodenal ulcer incidence reduction or their complications are not available.

Key words:
non-steroidal anti-inflammatory drugs, adverse effects, peptic ulcer, gastropathy, proton pumpinhibitor, omeprazole, misoprostol, nabumetone, meloxicam, nimesulide.


Autoři: I. Rybár;  M. Kriška;  A. Vavrečka;  R. Hyrdel;  J. Rovenský
Působiště autorů: Subkatedra reumatológie SPAM, PiešťanyVýskumný ústav reumatických chorôb, PiešťanyFarmakologický ústav LF UK, BratislavaGastroenterologická klinika SPAM, BratislavaII. interní klinika JLF UK a MFN, Martin
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 675-680
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľom našej práce je podať prehľad o najúčinnejších postupoch v liečbe a prevencii gastrointestinálnych kompli-kácií vyvolaných nesteroidovými antiflogistikami (NSA) v prípadoch, ak aktívna a progredujúca kĺbová chorobaneumožňuje prerušiť protizápalovú liečbu. Analýza publikovaných štúdií poukazuje na najvyššiu účinnosť inhibíto-rov protónovej pumpy (omeprazolu) v liečbe žalúdočných aj dvanástnikových vredov vyvolaných NSA a spoľahlivýúčinok analógy prostaglandínov (misoprostol). V liečbe žalúdočných erózií majú najlepšiu účinnosť analógyprostaglandínov (misoprostol).Prevencia gastrointestinálnych komplikácií pri súčasnej aplikácii NSA sa rozlišuje na sekundárnu a primárnu.Sekundárna prevencia je určená chorým, ktorí majú gastrointestinálne príznaky, alebo sú po preliečení slizničnýchabnormalít (ulcerácií, erózií). U týchto pacientov štandartná prevencia H2-blokátormi, alebo sukralfátom neposkytujedostatočnú ochranu proti NSA, avšak omeprazol znižuje možnosť recidívy peptických lézií.Primárna prevencia je určená chorým ktorí majú vyššie riziko gastrointestinálnych komplikácií (vek vyšší ako 60rokov, peptický vred v anamnéze, vyššia dávka NSA, súčasná liečba glukokortikoidmi, alebo antikoagulanciami).Diklofenak s misoprostolom a nabumeton znižujú incidenciu gastroduodenálnych vredov aj ich komplikácií v krát-kodobých aj dlhodobých štúdiách. Meloxikam znižuje incidenciu gastroduodenálnych vredov v krátkodobýchštúdiách. Nimesulid je spojený s nižším výskytom gastrointestinálnych nežiadúcich prejavov, avšak o zníženíincidencie gastroduodenálnych vredov, alebo ich komplikácií nie sú k dispozícii spoľahlivé údaje.

Klíčová slova:
nesteroidové antiflogistiká, nesteroidové antireumatiká, nežiadúce prejavy, peptický vred, gastro-patia, inhibítory protónovej pumpy, omeprazol, misoprostol, nabumeton, meloxikam, nimesulid.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se