VIDEOPREZENTACE OHD 2023: Současné trendy v léčbě CML a ALL

22. 6. 2023

Sympozium společnosti Angelini, jež proběhlo v rámci XXXV. olomouckých hematologických dnů (OHD) dne 25. května 2023, přineslo aktuální data a poznatky k léčbě chronické myeloidní leukémie (CML) a akutní lymfoblastové leukémie (ALL).

Doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D., z Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno se ve své přednášce věnovala vyladění léčby CML pomocí inhibitorů tyrosinkináz (TKI). V této indikaci je aktuálně k dispozici 6 účinných látek z této skupiny, s různými farmakokinetickými vlastnostmi a bezpečnostním profilem. Sdělením se prolínala zásadní otázka, zda jsou doporučené dávky TKI optimální, respektive která dávka je ta pravá, a kdy lze v managementu terapie využít koncept redukce dávek tak, aby platilo „do more with less“

MUDr. Katarína Slezáková, PhD., z Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK a UN Bratislava navázala problematikou managementu léčby u mladých pacientů s BCR/ABL-pozitivní CML po selhání TKI 2. generace a zaměřila se na efektivitu ponatinibu v této indikaci. Své vystoupení doplnila ilustrativními kazuistikami z vlastní praxe.

Doc. MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D., z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze se poté zaměřil na TKI 3 generací v léčbě ALL dospělých a možnosti jejich kombinace, například s anti-CD19/CD3 protilátkou blinatumomabem. Mimo jiné si ve svém vystoupení položil otázky, zda je ponatinib nejúčinnějším TKI v léčbě Ph+ ALL, zda je toto onemocnění vyléčitelné bezchemoterapeutickými přístupy a zda jsou všichni pacienti s touto diagnózou na základě současných poznatků a terapeutických možností indikovaní k transplantaci.

   

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se