Diosmin ve studii uspěl v prevenci ovariálního hyperstimulačního syndromu

28. 5. 2020

V nedávno publikované práci byl hodnocen diosmin u žen podstupujících fertilizaci in vitro (IVF). Pozornost byla zaměřena na jeho efekt v prevenci a léčbě ovariálního hyperstimulačního syndromu (OHSS).

Potenciál diosminu v léčbě OHSS

OHSS je potenciálně život ohrožující komplikace technik asistované reprodukce. Je indukován exogenním či endogenním gonadotropinem v návaznosti na kontrolovanou ovariální stimulaci, ke které se přistupuje před odběrem oocytů. Lehká forma OHSS je sebelimitující komplikací, se kterou si tělo obvykle samo poradí během několika dnů. Oproti tomu závažný OHSS, jehož incidence se pohybuje mezi 0,1 a 3 %, vyžaduje intenzivní terapii, neboť je spojen s rizikem tromboembolismu, respiračního či renálního selhání, ovariální ruptury a krvácení.

Patofyziologický podklad OHSS je příbuzný mechanismu vzniku syndromu zvýšené propustnosti kapilár (CLS − capillary leak syndrome), který známe např. jako komplikaci sepse. Důležitou roli v něm hraje aktivace systému vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF). Diosmin jakožto vaskulárně protektivní látka s účinkem na stabilizaci kapilár přispívá k normalizaci permeability kapilární stěny a zvyšuje přirozenou rezistenci v mikrocirkulaci. Čínští odborníci na reprodukční medicínu tak vyslovili hypotézu, že podávání tablet obsahujících diosmin by mohlo snížit incidenci a/nebo závažnost OHSS. Hypotézu testovali na skupině žen se známým vysokým rizikem této komplikace.

Snížení incidence a závažnosti OHSS

Jednalo se o retrospektivní randomizovanou studii, která analyzovala data žen, u nichž byla od září do prosince 2016 provedena procedura IVF v reprodukčním centru v čínském Kantonu. Zařazovacím kritériem bylo předchozí zrušení přenosu embrya z důvodu vysokého rizika OHSS po provedení odběru oocytů. Ženy byly rozděleny do 2 skupin podle toho, zda dostávaly perorální diosmin v dávce 1000 mg 2× denně po dobu 10 dnů po odběru oocytů, nebo zda diosmin vůbec nedostávaly. Z celkového počtu 146 zařazených pacientek jich 74 užívalo diosmin a 72 bylo léčeno bez diosminu. Jinak byl léčebný postup u obou skupin shodný.

Incidence středně závažného až závažného OHSS činila ve skupině užívající diosmin 6,2 % oproti 13,4 % ve skupině kontrolní (p = 0,027). V kontrolní skupině bylo nutno provést u 4 pacientek punkci ascitu, ve skupině s diosminem u žádné. Ani u jedné z pacientek užívajících diosmin se neobjevil OHSS v těžké formě.

Závěr

V této monocentrické studii byla při podávání perorálního diosminu pozorována snížená incidence středně závažného až závažného OHSS u žen s vysokým rizikem OHSS a snížení závažnosti OHSS v případě jeho vzniku.

(eza, luko)

Zdroj: Li T., Zhu W., Liu G. et al. Diosmin for the prevention of ovarian hyperstimulation syndrome. Int J Gynaecol Obstet 2020 May; 149 (2): 166–170, doi: 10.1002/ijgo.13100.Štítky
Dermatologie Diabetologie Gynekologie a porodnictví Chirurgie všeobecná Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se