Znaky patologické závislosti na opioidních analgetikách

1. 7. 2015

Závislost na opioidních analgetikách na předpis je závažným problémem, jehož prevalence neustále narůstá. Jednoznačný symptom zneužívání či závislosti na lécích neexistuje, a je proto nutné tuto diagnózu stanovit delším pozorováním. Mezi rizikové pacienty patří pacienti mladší a s psychiatrickými komorbiditami.

Podle doporučení Německé společnosti pro léčbu bolesti jsou varovné známky patologické závislosti následující:

 • Pacient hůře zvládá nároky svého pracovního, rodinného a společenského života.
 • Začíná odmítat jiné možnosti léčby (např. fyzioterapii).
 • Nechce přistoupit na změnu léčby (dávkování, preparát), ačkoli trpí výraznými nežádoucími účinky léku.
 • Hledá jiné vysvětlení nezamýšlených psychologických účinků (euforie, sedace).
 • Užívá lék i k léčbě jiných potíží.
 • Nedodržuje předepsané dávkování, většinou si nekontrolovaně sám zvyšuje dávky.
 • Vyžaduje častější předpis krátce působících opioidů.
 • Opakovaně „ztrácí“ recepty.
 • Snaží se si opioidy „vypůjčit“ od ostatních pacientů, známých či příbuzných.
 • Pokouší se získat recepty na opioidy i u jiných lékařů, v nemocnici či na pohotovosti. Svého ošetřujícího lékaře o tom přitom neinformuje.
 • Žádá o preparáty, které je možné užít i jinak, než je doporučeno, a často je tak i užívá (např. užívá injekčně preparáty k perorálnímu podání).
 • Vyžaduje zvyšování dávek nebo předpis léku do zásoby.
 • Agresivně se dožaduje předpisu silnějších preparátů.
 • Je závislý na alkoholu nebo drogách (možno ověřit toxikologickým vyšetřením moči). 
 • Distribuuje nebo prodává předepsané opioidy, padělá recepty, léky krade.

Velká část pacientů závislých na preskripčních opioidech má současně další psychopatologie. Této problematice se ve své studii věnuje Margaret Griffin s kolegy. Jejich práce zkoumala asociaci mezi psychiatrickými diagnózami a sociodemografickými a klinickými charakteristikami u pacientů, kteří kvůli závislosti na preskripčních opioidech podstupovali léčbu buprenorfinem-naloxonem. V této studii byly sociodemografické charakteristiky podobné mezi pacienty, kteří kromě závislosti měli/neměli další psychiatrickou diagnózu. Psychiatrická diagnóza se 1,6× častěji vyskytovala u žen. Pacienti s psychiatrickou diagnózou byli na začátku léčby v horším celkovém stavu, nicméně po 12 týdnech léčby buprenorfinem-naloxonem na tom byli naopak lépe než pacienti bez dalšího onemocnění.

(epa)

Zdroj: Federführende Fachgesellschaft: Deutsche Schmerzgesellschaft. Empfehlungen der S3 - Leitlinie „Langzeitanwendung von Opioiden bei nicht tumorbedingten Schmerzen - LONTS“. AWMF online 1/2015.

Griffin M. L., Dodd D. R., Potter J. S., et al. Baseline characteristics and treatment outcomes in prescription opioid dependent patients with and without co-occurring psychiatric disorder. Am J Drug Alcohol Abuse. 2014 March; 40 (2): 157–162. doi: 10.3109/00952990.2013.842241Štítky
Adiktologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se