Závislost jako chronické relabující onemocnění

8. 3. 2016

Drogová závislost je charakterizována nutkavou touhou užít drogu navzdory možným závažným nepříznivým důsledkům. Ačkoliv je aberantní chování související se závislostí tradičně vnímáno jako dobrovolná volba narkomana, nedávné studie prokázaly jeho spojitost s dlouhodobými změnami v mozku, jež mohou vést k narušení sebekontroly. Tuto skutečnost spolu s poznatky o vlivu genetických, environmentálních a vývojových faktorů, jež mohou hrát při vzniku závislosti nemalou roli, je třeba zohlednit v přístupech k prevenci i léčbě závislosti.

Aberantní projevy chování, jež se v průběhu závislosti vyskytují, bývají chápány jako jakási volba závislého jedince. Nedávno provedené zobrazovací studie však u takto postižených jedinců odhalily abnormality v oblastech mozku, které jsou zodpovědné za mechanismy motivace, odměny a inhibiční kontrolu. Tento fakt potom může být základním předpokladem chápání závislosti jakožto onemocnění mozku a přidruženého aberantního chování coby výsledku dysfunkce mozkové tkáně. Jestliže je experimentální či rekreační užívání drog na zcela dobrovolné bázi a pod volní kontrolou, při rozvinutí samotné závislosti je již tato kontrola významně narušena.

Za pomoci moderních zobrazovacích metod je dnes možné také pozorovat, jak environmentální a genetické faktory ovlivňují odezvu mozku na působení drogy a přispívají k neuronálním adaptacím vedoucím k aberantním mechanismům v chování závislých osob. Takové poznatky mohou pomoci pochopit, proč dojde k relapsu u jedince, kterému hrozí uvěznění, odebrání dítěte z péče nebo rozpad rodiny, a to dokonce i v případě, že droga sama již nemá příjemné účinky.

Přestože zobrazovací metody prokázaly specifické abnormality ve funkci mozku závislých jedinců, ne všichni závislí tyto abnormality vykazují. To vypovídá o potřebě podrobnějších výzkumů v této oblasti, které by odhalily další neurobiologické procesy podílející se na vzniku závislosti.

(veri)

Zdroj: Volkow N. D., Li T. K. Drug addiction: the neurobiology of behaviour gone awry. Nat Rev Neurosci 2004 Dec; 5 (12): 963−970.Štítky
Adiktologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se