Vliv bolesti na průběh terapie závislosti na preskripčně vázaných opioidech

9. 1. 2017

Sekundární analýza studie Prescription Opioid Addiction Treatment Study, jejíž závěry byly zveřejněny na jaře roku 2016 v časopisu Drug and Alcohol Dependence, se zabývala vlivem intenzity bolesti na užití opioidů během 12týdenní terapie buprenorfinem-naloxonem u jedinců s chronickou bolestí a závislostí na opioidech.

Koexistence chronické bolesti a závislosti na opioidech

Nemocní trpící závislostí na preskripčně vázaných opioidech udávají chronickou bolest jako hlavní důvod, proč s užíváním těchto látek začali. Prevalence chronické bolesti je v této skupině populace skutečně vysoká, její přítomnost udává 42−61 % pacientů zahajujících léčbu závislosti na opioidech vázaných na lékařský předpis. Bolest se často pojí s řadou problémů přítomných na začátku i během léčby, jako jsou závažné zdravotní problémy, psychiatrická problematika, problémy se spánkem, nezaměstnanost a další, které se u těchto pacientů ve srovnání s nemocnými bez bolesti nebo s nízkou intenzitou bolesti vyskytují častěji.

Spouštěč bažení

Účastníci výše zmíněné studie, u kterých byla v úvodu identifikována přítomnost chronické bolesti (n = 148), byli pečlivě monitorováni, co se týče intenzity bolesti. Dávka buprenorfinu se pohybovala od 8 do 32 mg 1× denně, přičemž přítomnost bolesti nepředstavovala důvod k její úpravě. Multivariabilní logistickou regresní analýzou bylo zjištěno, že se míra bolesti v daném týdnu pojí s mírou užití opioidů v týdnu následujícím, a to po celých 12 týdnů léčby. Zvyšující se intenzita bolesti může představovat spouštěč bažení po opioidech a nepříznivě narušovat kontrolní mechanismy zabraňující jejich užití.

Závěr

Výsledky studie naznačují, že přítomnost chronické bolesti nemusí nutně predikovat užití opioidů o několik týdnů později, avšak závažná bolest v určitou chvíli je spojena s vyšším rizikem jejich užití v nejbližší době. Monitorování bolesti a zvýšení frekvence lékařských kontrol během léčby závislosti na preskripčně vázaných opioidech může upozornit na rizikový moment a vést k včasné intervenci s cílem prevence relapsu onemocnění.

(veri)

Zdroj: Griffin M. L., McDermott K. A., McHugh R. K. et al. Longitudinal association between pain severity and subsequent opioid use in prescription opioid dependent patients with chronic pain. Drug Alcohol Depend 2016 Jun 1; 163: 216−221, doi: 10.1016/j.drugalcdep.2016.04.023.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se