Udržovací léčba buprenorfinem a metadonem zachovává u osob závislých na heroinu imunitní funkce

19. 2. 2010

Udržovací léčba buprenorfinem a metadonem zachovává u osob závislých na heroinu imunitní funkce

Závislost na opiátech ovlivňuje mnoho fyziologických funkcí včetně těch imunitních. Zajímavé výsledky publikovala italská skupina vědců pod vedením profesorky Paoly Sacerdoti. Cílem jejich práce bylo prozkoumat funkce imunitního systému u pacientů závislých na heroinu, kteří podstoupili udržovací léčbu metadonem nebo buprenorfinem, a jejich výsledky porovnat s neléčenými jedinci závislými na heroinu a také se zdravými osobami.

Pacienti zařazení do studie byli rozděleni do čtyř skupin. Skupinu A tvořilo devět jedinců závislých na heroinu, kteří nadále užívali injekčně heroin. Skupiny B a C se skládaly ze 12 pacientů, kteří byli dříve závislí na heroinu a byli léčeni metadonem (průměrná dávka 58 ± 12,7 mg/den) nebo buprenorfinem (průměrná dávka 9,3 ± 2,3 mg/den) po dobu nejméně 6 měsíců. Skupinu D tvořilo 15 zdravých jedinců, kteří byli pohlavím a věkem srovnatelní se skupinami A, B a C.

U všech pacientů i zdravých kontrol byla vyhodnocována lymfoproliferace a produkce cytokinů periferními mononukleáry v buněčných kulturách. Jednalo se o cytokiny produkované Th1-lymfocyty (IL-2 a IFN-gamma) a Th2-lymfocyty (IL-4 a proinflammatorní cytokin TNF-alfa).

Fytohemaglutininem indukovaná lymfoproliferace byla nižší u neléčených osob závislých na heroinu než u zdravých kontrol, zatímco u pacientů léčených metadonem a buprenorfinem byly tyto funkce normální. Porušená rovnováha Th1/Th2, charakterizovaná nižšími hladinami IL-4, IFN-gamma a TNF-alfa, ale normálními hladinami IL-2, byla zjištěna u neléčených jedinců závislých na heroinu, kdežto u skupin léčených metadonem a buprenorfinem byla rovnováha Th1/Th2 dobře zachována.

Uvedená zjištění naznačují, že porušené funkce imunitního systému u pacientů závislých na heroinu lze kontrolovanou léčbou metadonem a buprenorfinem téměř zcela obnovit.

(mik)

Zdroj: Brain Behav Immun. 2008 May; 22 (4): 606–13.Štítky
Adiktologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se