U osob závislých na opioidních analgetikách je přítomnost psychiatrické komorbidity spojena s lepšími výsledky léčby buprenorfinem-naloxonem

9. 1. 2016

U pacientů se substituční léčbou závislosti na opioidech hodnotili američtí autoři souvislost mezi přítomností psychiatrické komorbidity a sociodemografickými a klinickými charakteristikami a výsledky léčby. Využili údaje od účastníků randomizované kontrolované studie, která hodnotila délku léčby buprenorfinem-naloxonem a intenzitu konzultací při této substituční léčbě.

Z 653 účastníků studie vstoupilo do druhé fáze 360, kteří byli léčeni buprenorfinem-naloxonem po dobu 2 týdnů. Těchto pacientů se týká popsaná analýza. Polovina z nich (180) měla kromě závislosti na opioidech průvodní psychiatrické onemocnění.

Autoři nezjistili rozdíly v sociodemografických charakteristikách mezi pacienty s psychiatrickým onemocněním a bez této komorbidity. Pouze u žen byla 1,6krát vyšší pravděpodobnost přítomnosti průvodního psychiatrického onemocnění v porovnání s muži. U pacientů s psychiatrickým onemocněním bylo zjištěno větší poškození v několik klinických ukazatelích. Nicméně i přes toto větší postižení dosáhly tyto osoby na konci 12 týdnů substituční léčby lepších výsledků z hlediska užívání opioidů než osoby bez psychiatrické komorbidity.

Tyto výsledky ukazují, že psychiatrická porucha není na překážku při substituční léčbě osob se závislostí na opioidních analgetikách. Naopak může být spojena s jejími lepšími výsledky.

(zza)

Zdroj: Griffin M. L., Dodd D. R., Potter J. S., et al. Baseline characteristics and treatment outcomes in prescription opioid dependent patients with and without co-occurring psychiatric disorder. Am J Drug Alcohol Abuse. 2014 Mar; 40 (2): 157–162.Štítky
Adiktologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se