Psychosociální změny v průběhu substituční terapie buprenorfinem/naloxonem

1. 6. 2012

Maďarští vědci nedávno publikovali výsledky zajímavého pozorování pacientů s opiátovou závislostí.

Maďarští vědci nedávno publikovali výsledky zajímavého pozorování pacientů s opiátovou závislostí. Ve své práci hodnotili změny v psychosociální oblasti (úzkost, deprese, touha), ke kterým došlo u pacientů užívajících po dobu šesti měsíců substituční terapii buprenorfinem-naloxonem.

Zmiňované studie se účastnili všichni pacienti léčeni Suboxonem (buprenorfinem-naloxonem) v Maďarsku v období od listopadu 2007 do dubna 2008. Míra závislosti byla stanovena pomoci Indexu závažnosti návykového chování (Addicton Severity Index, ASI). Psychiatrické symptomy spojené s poruchami Axis I (hlavní duševní poruchy) a Axis II (poruchy osobnosti) byly zjišťovány pomocí diagnostického a statistického manuálu mentálních poruch (DSM-IV) a pomocí strukturovaných diagnostických interview (SCID I a SCID II). Stupeň touhy (neboli bažení) byl měřen pomoci speciálního dotazníku Heroin Craving Questionnaire, příznaky deprese pak pomocí Beckovy škály (BDI) a Hamiltonovy škály deprese (HAM-D). K posouzení závažnosti úzkosti byl použit dotazník na měření úzkosti (STAI-S) a Hamiltonova škála úzkosti (HAM-A).

Autoři zaznamenali v průběhu prvního měsíce významné zlepšení téměř ve všech sledovaných oblastech. Jedinou výjimkou byla oblast týkající se existence a živobytí, přičemž tyto změny byly pouze na úrovni tendence. V průběhu dalších pěti měsíců léčby již nebyly ve sledovaných oblastech zaznamenány žádné další známky zlepšení nebo zhoršení, jedinou výjimkou byla opět oblast existence a živobytí.

Tyto výsledky naznačují, že terapie buprenorfinem-naloxonem je slibnou léčebnou možností pro pacienty s opiátovou závislostí vyžadujících substituční terapii.

(mik)

Zdroj: Petke Z. et al. Psychosocial changes in six months of buprenorphine/naloxone substitution treatment. Neuropsychopharmacol Hung. 2012 Mar; 14 (1): 7–17.Štítky
Adiktologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se