Přehled publikovaných důkazů o účinnosti a bezpečnosti substituční léčby buprenorfinem/naloxonem

29. 10. 2015

Němečtí autoři provedli v roce 2013 analýzu publikovaných údajů o substituční léčbě závislosti na opioidech buprenorfinem/naloxonem s cílem vytvořit oficiální doporučení pro tuto léčbu založené na důkazech.

Inzerce

Analýza ukázala, že buprenorfin v substituční léčbě v monoterapii i v kombinaci s naloxonem snižuje zneužívání nelegálních opioidů a jejich šíření na černém trhu. Tato substituční léčba vede k menšímu narušení kognitivních funkcí, sexuálních funkcí, kvality spánku, fyzické kondice a kvality života než podávání metadonu. Vykazuje rovněž nižší riziko lékových interakcí s benzodiazepiny, alkoholem, antimikrobiálními látkami a antidepresivy než ostatní hodnocené třídy léčiv. Relevantní interakce se týkají léků metabolizovaných cytochromem CYP3A4.

Buprenorfin v monoterapii je v souladu s doporučením Světové zdravotnické organizace (WHO) terapeutickou možností volby také u těhotných žen. Kombinace buprenorfinu a naloxonu v těhotenství nebyla v době analýzy doporučena. V současné době se doporučuje, aby užívání buprenorfinu/naloxonu během těhotenství posoudil lékař. Buprenorfin/naloxon by měl být používán během těhotenství pouze tehdy, pokud potenciální přínos léčby převáží potenciální riziko pro plod. Riziko předávkování se život ohrožující depresí respiračního centra je při léčbě buprenorfinem/naloxonem nižší než u úplných agonistů opioidních receptorů. Některé údaje také naznačují přínos buprenorfinu u pacientů závislých na opioidech s průvodní depresí. Tyto výsledky je ovšem třeba ještě ověřit.

Jak autoři uzavírají, cílem substituční léčby pacientů se závislostí na opioidech je zlepšení fyzického i duševního zdraví. Kombinace buprenorfin/naloxon představuje vysoce účinnou terapeutickou možnost s příznivým vlivem na kvalitu života a dobrým bezpečnostním profilem.

(zza)

Zdroje:
1. Schmitz S., Poehlke T., Siedentopf J. P. et al. Treatment recommendation for the use of buprenorphine/naloxone in the substitution treatment of patients with opioid dependency. Suchtmed 2013; 15 (3): 190–201.
2. Suboxone – Souhrn údajů o přípravku. SÚKL, 27. 10. 2015. Dostupné na: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0027903.Štítky
Adiktologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se