Potenciál vzniku závislosti při léčbě bolesti opioidními analgetiky

21. 4. 2015

Americká studie z roku 2013 provedená u osob se závislostí na předepisovaných opioidech ukázala častý současný výskyt bolesti. Většina těchto osob začala preskripční opioidy užívat z důvodu léčby bolesti a zmírnění bolesti je hlavním motivem užívání těchto léků i ve fázi vytvoření závislosti.

Do studie bylo zařazeno 127 osob, z nichž bylo 86 závislých na preskripčních opioidech a 41 kontrolních jedinců. Průměrný věk byl 34 let. Osoby se závislostí byly významně častěji bez zaměstnání, měly nižší vzdělání a vyšší body mass index.

Výsledky ukázaly, že jedinci se závislostí na preskripčních opioidech měli častěji v anamnéze léčbu chronické bolesti (30 % vs. 0 %, p < 0,001) a častěji uváděli bolest v den vyšetření (62 % vs. 12 %, p < 0,001). V porovnání s kontrolní skupinou uváděli tito jedinci také větší závažnost bolesti a větší dopad bolesti na každodenní aktivity. Nejčastějším zdrojem, odkud závislé osoby získávaly opioidy, byl lékař (91 %), dále přítel (81 %), známý (39 %) nebo partner (24 %) aj. Průměrný věk prvního užívání opioidních analgetik byl 24 let a přibližně o 4 roky později došlo k rozvoji závislosti. V posledních 30 dnech užívaly osoby se závislostí opioidní analgetika průměrně po dobu 18,7 dne v dávce 3,3 tablety denně. U závislých osob byly v porovnání s kontrolními jedinci častěji zjištěny: přítomnost onemocnění, požívání alkoholu, užívání léků, horší rodinné sociální zázemí a psychiatrická porucha.

Důvodem prvního užití opioidních analgetik bylo u 70 % závislých zmírnění bolesti, u zbývajících to byla snaha „cítit se lépe“ nebo experimentování. Jako motiv pro užívání preskripčních opioidů při stávající závislosti uvedlo 81 % osob zmírnění bolesti, 74 % snahu „cítit se lépe“, 71 % dobití energie, 56 % závislost, 51 % zmírnění úzkosti, 36 % zlepšení spánku aj.

V České republice je užívání psychoaktivních léků sledováno pouze okrajově. Čtyři celopopulační české průzkumy provedené v letech 2004 až 2008 ukázaly míru aktuálního užívání analgetik a sedativ (v posledních 30 dnech) okolo 22 %. Pro zlepšení informací o užívání a zejména zneužívání psychoaktivních léků by bylo vhodné sledovat zvlášť užívání jednotlivých skupin návykových látek (sedativ, hypnotik, opioidních analgetik a antidepresiv). Dále by bylo vhodné rozlišovat mezi užíváním léku, které bylo, nebo naopak nebylo indikováno lékařem. Míra posledně jmenovaného již velmi úzce souvisí s mírou zneužívání či nadužívání léku.

Jak je z americké studie patrné, bolest je častou komorbiditou i motivem k užívání preskripčních opioidů u osob se závislostí na těchto látkách. Autoři svoji práci uzavírají s tím, že je nutná edukace zdravotníků i pacientů ohledně bezpečného užívání předepsaných opioidních analgetik, využívání nefarmakologických intervencí v léčbě bolesti, léčby průvodních poruch, ale i řešení závislosti na preskripčních opioidech u postižených osob.

(zza)

Zdroje: 1) Barth K. S., Maria M. M., Lawson K., et al. Pain and motives for use among non-treatment seeking individuals with prescription opioid dependence. Am J Addict. 2013 Sep-Oct; 22 (5): 486–91. doi: 10.1111/j.1521-0391.2013.12038.x. Epub 2013 May 15.
2) Nechanská B., Mravčík V., Popov P., et al. Zneužívání psychoaktivních léků v České republice. Úřad vlády České republiky 2012. Dostupné z: www.drogy-info.cz/index.php/publikace/navykove_latky/monografie/zneuzivani_psychoaktivnich_leku_v_cr, navštíveno 10. 3. 2015.Štítky
Adiktologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se