Pacienti setrvávají déle v substituční léčbě závislosti na opioidech, jsou-li léčeni vyššími dávkami

27. 10. 2015

Cílem substituční léčby pacientů se závislostí na opioidech je zlepšení fyzického i duševního zdraví. Kombinace buprenorfin/naloxon představuje vysoce účinnou terapeutickou možnost s příznivým vlivem na kvalitu života a dobrým bezpečnostním profilem. Metaanalýza 21 randomizovaných klinických studií ukázala, že vyšší dávky buprenorfinu (16–32 mg/den) vedou k delšímu setrvání v substituční léčbě.

Inzerce

Do této metaanalýzy byly zařazeny randomizované kontrolované nebo dvojitě zaslepené studie s buprenorfinem publikované před rokem 2012. Délka léčby buprenorfinem musela být nejméně 3 týdny, studie musela uvádět dávku buprenorfinu, podíl pacientů dodržujících léčbu a užívání nelegálních opioidů a kokainu dle rozboru moči.

Zařazovacím kritériím vyhovovalo 21 studií. Výsledky metaanalýzy ukázaly, že vyšší dávky buprenorfinu (16–32 mg/den) jsou spojeny s vyšším podílem pacientů setrvávajících v léčbě než nižší dávky (< 16 mg/den, p = 0,009). Prediktorem ukončení léčby byl pozitivní screening nelegálních opioidů v moči (p = 0,019). Setrvání v léčbě bylo naopak prediktorem menšího zneužívání ilegálních opioidů (p = 0,033) a pozitivní výsledek vyšetření moči na kokain predikoval větší zneužívání nelegálních opioidů (p = 0,21).

Používání vyšších dávek buprenorfinu by tedy mohlo být dobrou strategií, jak prodloužit setrvání pacientů v substituční léčbě.

(zza)

Zdroj: Fareed A., Vayalapalli S., Caserella J. et al. Effect of buprenorphine dose on treatment outcome. J Addict Dis 2012; 31 (1): 8–18.Štítky
Adiktologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se