Opioidy v léčbě nenádorové bolesti a prevence rozvoje závislosti

5. 1. 2018

Rozšíření preskripce opioidů pro léčbu nenádorové bolesti pomohlo zmírnit utrpení pacientů a zvýšit kvalitu jejich života. Vzhledem k závislostnímu potenciálu opioidů a predispozicím některých pacientů však může v určitých případech dojít k rozvoji patologické závislosti. Znalost možných rizik a metod jejich evaluace umožňuje lékařům racionální využití opioidů s minimalizací rizika rozvoje závislosti.

„Opioidová krize“ a strategie jejího zvládnutí

V 90. letech 20. století se začala prosazovat intenzivní snaha zviditelnit bolest a věnovat větší pozornost jejímu managementu. Zneužívání opioidů komunitou uživatelů drog, ale také rozvoj závislosti u některých pacientů, kterým byly opioidy lékařem původně předepsány pro léčbu bolesti, zapříčinily ve Spojených státech amerických mezi lety 2000 a 2014 čtyřnásobný vzestup počtu případů předávkování opioidy. Snaha o zvládnutí této „opioidové krize“ vedla k implementaci edukačních programů pro lékaře a pacienty a regulaci předepisování opioidů. Cílem těchto intervencí je maximalizace terapeutického přínosu opioidů v léčbě bolesti za současné minimalizace rozvoje závislosti.

Varovná znamení možné závislosti

Při předepisování opioidů je nutná pečlivá anamnéza se zaměřením na potenciální varovná znamení zvýšeného rizika závislosti (tzv. red flags). Mezi ně patří abúzus alkoholu, marihuany nebo předávkování léky. Varovným signálem může být snaha nechat si předepsat kontrolované látky od několika lékařů současně, získat kontrolované látky od příbuzných, kterým byly tyto látky rovněž preskribovány, používání excesivních dávek nebo lékových kombinací. Zvýšený zájem by měl být věnován pacientům mladším 35 let, zejména pokud se u nich vyskytují další varovné signály. Pozornost by měla vzbudit rovněž žádost o předepsání dalších balení léků z důvodu ztráty nebo odcizení již předepsané dávky.

Opioidní léčba u uživatelů drog a postup v případě zjištění abúzu či závislosti

Pro monitorování léčby, zejména při podezření na zneužívání opioidů nebo v případě medicínsky odůvodněné opioidní terapie uživatelů drog, jsou vhodná náhodná orientační vyšetření moči na přítomnost drog.

Pokud dojde ke zjištění abúzu opioidů, je nutné postupovat individuálně podle konkrétní situace pacienta a způsobu zneužívání. V případě rozvoje závislosti je vhodné konzultovat situaci s adiktologem nebo odeslat pacienta do adiktologické ambulance. Detailní popis řešení závislosti na opioidech snižováním dávek a případně substituční léčbou buprenorfinem v kombinaci s naloxonem je mimo rámec tohoto sdělení.

Závěr

Opioidní léčba vyžaduje zodpovědný a informovaný přístup lékaře. Zásadní jsou screening a edukace pacientů s ohledem na možné riziko rozvoje závislosti. V případě rozeznané závislosti je doporučován nehodnoticí přístup k závislosti jako k chronickému zdravotnímu problému, který vyžaduje léčbu, nikoliv jako k selhání pacienta nebo předepisujícího lékaře.

(alz)

Zdroj: Munzing T. Physician guide to appropriate opioid prescribing for noncancer pain. Perm J 2017; 21: 16−169, doi: 10.7812/TPP/16-169.Štítky
Adiktologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se