Nový dotazník BUDAVA pro určení adekvátní dávky substituční léčby při závislosti na opiátech

1. 7. 2012

Předběžné výsledky potvrdily použitelnost nového dotazníku BUDAVA pro identifikaci pacientů, u nichž je nutné upravit dávku buprenorfinu-naloxonu u substituční léčby závislosti na heroinu.

Ve farmakoterapii závislosti na opiátech je zásadní správné určení dávky agonisty opioidních receptorů. Klinické nástroje pro stanovení této dávky stále chybějí. Nedávno byla vyvinuta škála ODAS (Opioid Dosage Adequacy Scale), která komplexně hodnotí parametry související s dávkou metadonu (relapsy, zkříženou toleranci, objektivní a subjektivní abstinenční příznaky, touhu po heroinu a předávkování). Na základě této škály byl vytvořen dotazník BUDAVA (BUprenorphin-naloxone Dosage Adequacy eVAluation), který hodnotí, zda je dávka substituční léčby u léčených pacientů adekvátní.

Použitelnost tohoto dotazníku byla hodnocena v observační 2týdenní studii se 196 pacienty závislými na heroinu z 11 center léčby závislostí v Itálii, kteří užívali buprenorfin-naloxon nejméně 3 měsíce. Na základě dotazníku vyplněného na začátku studie byla zjištěna neadekvátní dávka substituční léčby u 61 pacientů. U 13 z nich však byla neadekvátnost dávky dána pouze výsledkem v položce subjektivních abstinenčních příznaků. U zbývajících 48 pacientů byla dávka upravena: ve 42 případech zvýšena a v 6 případech snížena. Po 1 týdnu režimu s novou dávkou bylo podle znovu vyplněného dotazníku zjištěno, že u 24 pacientů s úpravou dávky je tato nová dávka adekvátní.

Podle těchto prvních výsledků s dotazníkem BUDAVA se zdá, že by mohlo jít o použitelný klinický nástroj při hodnocení odpovídající velikosti dávky buprenorfinu-naloxonu u pacientů se substituční léčbou závislosti na heroinu.

(zza)

Zdroj: D'Amore A., Romano F., Biancolillo V., et al. Evaluation of Buprenorphine Dosage Adequacy in Opioid Receptor Agonist Substitution Therapy for Heroin Dependence: First Use of the Buprenorphine-Naloxone Dosage Adequacy Evaluation (BUDAVA) Questionnaire. Clin Drug Investig. 2012 May 4; doi: 10.2165/11633230-000000000-00000. [Epub ahead of print]Štítky
Adiktologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se