Nová kritéria závislosti na předepsaných opioidech u pacientů s chronickou léčbou bolesti

17. 4. 2015

Opioidy jsou schopny vyvolat silné euforické účinky a u citlivých jedinců rychle způsobují závislost. Euforické účinky vedou k dalšímu vyhledávání léku (tzv. pozitivní posílení). U pacientů léčených opioidy z důvodu nádorové bolesti je euforický účinek opioidů otupen. V těchto případech může být závislost vyvolána nepříjemnými příznaky z vysazení, kdy k vyhledávání léku vede snaha zbavit se anhedonie, hyperalgezie a noradrenergních účinků (tzv. negativní zesílení). Dalším důsledkem dlouhodobého užívání opioidů může být tolerance, tedy potřeba vyšších dávek k dosažení stejného účinku. Narůstající tolerance může vést rovněž k příznakům z vysazení. U pacientů, kteří užívají opioidy k léčbě bolesti, nemusí být důvodem vyhledávání léku vždy jen závislost. Další důvody můžou zahrnovat zkušenosti, vzpomínky na neléčenou bolest, zmírnění bolesti po užití léku a příznaky z vysazení.

Americká psychiatrická společnost publikovala v květnu 2013 v rámci DSM-V novou definici závislosti na lécích. U pacientů s chronickou léčbou opioidy byly zařazeny dvě hlavní změny. Zaprvé jde o nahrazení pojmu „látková závislost“ pojmy „porucha z užívání léků“ a „porucha z užívání opioidů“. Druhou zásadní změnou prošla kritéria pro diagnózu poruchy z užívání léků. K této diagnóze jsou nutná dvě kritéria (viz tabulka), přičemž tolerance a příznaky z vysazení byly ze seznamu vyřazeny, protože se objevují téměř u všech pacientů s chronickou léčbou bolesti.

Tabulka

Behaviorální kritéria pro diagnostiku poruchy z užívání léků

Chování, které svědčí pro zneužívání předepsaných léků

Selhání při plnění povinností v práci, ve škole nebo doma

Více předepisujících lékařů

Užívání léku v situaci, kdy je to nebezpečné (např. řízení auta)

Časté návštěvy na pohotovosti

Přetrvávající nebo opakované interpersonální problémy

Pacient uvádí alergie nebo nesnášenlivost u řady neopioidních léků

Užívání léku ve větším množství nebo déle, než bylo určeno

Časté zvyšování dávky

Přetrvávající touha po léku nebo neúspěšná snaha o omezení jeho užívání

Pacientovi často brzy docházejí léky

Velké množství času věnované získání léku, užití léku nebo zotavení z jeho užití

Pacient si často telefonicky domlouvá brzké návštěvy u lékaře

Opouštění nebo omezování důležitých společenských, profesních nebo rekreačních aktivit

Pacient se při návštěvě u lékaře soustředí hlavně na opioidy

Pokračující užívání i přes vědomí škodlivých důsledků

Opakované výmluvy na ztrátu/odcizení receptu/balení léku

Bažení po léku

 

(zza)

Zdroj: Ballantyne J. C., Stannard C. New Addiction Criteria:Diagnostic Challenges Persist in Treating Pain with Opioids. Pain: clinical updates. December 2013, 21 (5). URL: http://www.iasp-pain.org/PublicationsNews/NewsletterIssue.aspx?ItemNumber=1063 (navštíveno 12. 3. 2015).Štítky
Adiktologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se