Kombinace buprenorfin/naloxon v léčbě opiátové závislosti v průběhu těhotenství

9. 9. 2016

V kanadské observační studii byl zkoumán efekt kombinovaného preparátu buprenorfin/naloxon při užívání v těhotenství. Autoři dospěli k závěru, že tento lék lze s úspěchem použít právě v substituční léčbě drogově závislých těhotných žen.

Opiáty v těhotenství 

Závislost na opiátech v těhotenství s sebou přináší rizika pro matku i pro dítě. Obávaný je rozvoj neonatálního abstinenčního syndromu (NAS), což je komplex příznaků zasahujících vegetativní, nervový, respirační a gastrointestinální sytém. Dalšími komplikacemi mohou být mrtvorozenost, předčasný porod nebo nižší porodní váha daná malnutricí těhotné a placentární insuficiencí.

Pro ženy, které v průběhu gravidity nedokážou samy skoncovat se závislostí, je přínosnější odvykací substituční program. Jeho principem je podání náhradní látky jiným než nitrožilním způsobem a v množství tak malém, aby nedošlo k rozvoji abstinenčních příznaků. Používanými substitučními preparáty jsou většinou metadon nebo buprenorfin, případně výhodnější fixní kombinace buprenorfin/naloxon.

Výhody kombinace buprenorfin/naloxon

V kanadském regionu Severozápadní Ontario je závislost na opiátech přímo epidemická. V podpůrném odvykacím programu se zde k substituční léčbě často používá i buprenorfin/naloxon. Tento sublingválně podávaný lék je oblíbený pro svůj bezpečnostní profil a účinnost. Preparát je zařazen do skupiny C dle FDA (potenciální přínos převažuje případná rizika).

Průběh a výsledky studie

Do retrospektivní studie bylo zařazeno 30 případů žen, které v těhotenství tento preparát užívaly, dalších 134 žen exponovaných v těhotenství jiným opioidům a 476 žen, jež v průběhu těhotenství nebyly vystaveny opiátové zátěži.

Ve skupině pacientek užívajících substituční terapii byla porodní váha novorozenců signifikantně vyšší než u závislých žen, jejichž děti trpěly častěji intrauterinní růstovou retardací. Dále z recentních dat vyplývá, že při terapii buprenorfinem/naloxonem je nižší výskyt a mírnější průběh NAS než při substituci metadonem. Další sledované parametry, jako gestační věk při narození, mrtvorozenost, Apgar skóre a mateřské komplikace, byly ve sledovaných skupinách shodné s kontrolní kohortou.

Závěr

Odvykací substituční terapie buprenorfinem/naloxonem je v těhotenství bezpečná (nebyl shledán embryotoxický či teratogenní efekt), vede ke snížení výskytu a závažnosti neonatálního abstinenčního syndromu a normalizaci porodní váhy novorozenců. Z dalších benefitů je třeba uvést zejména lepší sledování a vedení těhotné a lepší motivaci ke skončení užívání nelegálních narkotik. Dojde-li k otěhotnění v průběhu odvykací léčby, žena nemusí být převedena na jiný preparát.

(paute)

Zdroj: Dooley J., Gerber-Finn L., Antone I. et al. Buprenorphine-naloxone use in pregnancy for treatment of opioid dependence: retrospective cohort study of 30 patients. Canadian Fam Phys 2016; 62 (4): e194−e200.Štítky
Adiktologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se